Sukces konferencji konserwatorskiej BN na Targach Dziedzictwo 2017 - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Sukces konferencji konserwatorskiej BN na Targach Dziedzictwo 2017

Wielką frekwencją cieszyła się zorganizowana przez Bibliotekę Narodową konferencja Współczesne decyzje konserwatorskie w ochronie materiałów bibliotecznych: maksimum zachowania – minimum ingerencji, która odbyła się podczas 5. Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek, Dziedzictwo 2017. Prelegenci, reprezentujący przede wszystkim duże biblioteki, potwierdzili coraz częstsze stosowanie zasady maksymalnego zachowania obiektu zabytkowego przy minimum ingerencji.

Prelegentami byli głównie konserwatorzy pracujący w dużych bibliotekach, takich jak: Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Elbląska, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Centralna Biblioteka Wojskowa, a także Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Podkreślano m.in. rolę wielkich projektów digitalizacyjnych, np. Patrimonium digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej – w wyznaczaniu standardów praktycznych działań konserwatorskich. Prace wykonywane w ramach tego projektu realizowane są zgodnie z zaleceniami UNESCO: integralność, autentyczność i wiarygodność. 

Biblioteka Narodowa zorganizowała na Targach również wystawę prezentującą pracę Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, powołanego w 2015 r. na bazie dotychczasowych komórek organizacyjnych zajmujących się od 1929 r. ochroną zbiorów BN. Konserwatorzy, historycy sztuki, mikrobiolodzy, chemicy i introligatorzy wykonują działania podporządkowane kompleksowej ochronie całego księgozbioru przechowywanego w Narodowej Książnicy, ze szczególnym uwzględnieniem Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Wystawie towarzyszyło stoisko Wydawnictwa BN, prezentacja projektu digitalizacyjnego Patrimonium oraz nowej odsłony portalu cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA/2miliony, największej w Polsce i jednej z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie.  

Zaangażowanie Biblioteki Narodowej w różne formy organizacji Targów służy popularyzacji zagadnień ochrony materiałów bibliotecznych, zachęca do korzystania ze szkoleń, konferencji oraz prowadzonego przez konserwatorów z BN bloga DOBRE ZACHOWANIE.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności