Biblioteka Narodowa bardziej ekologiczna - Aktualności - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

AKTUALNOŚCI

Biblioteka Narodowa bardziej ekologiczna

Data publikacji:

67% mniej zużycia energii cieplnej, 50% mniej emisji CO2 - po zakończonej modernizacji gmach Biblioteki Narodowej na Polu Mokotowskim będzie naprawdę ekologiczny. Wygląd budynku po remoncie zgodny jest z oryginalnymi założeniami modernistycznego projektu z 1963 r. które podczas budowy w okresie PRL nie mogły zostać w pełni zrealizowane. Prace zostały sfinansowane ze środków Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji (Green Investment Scheme – GIS) nadzorowanego przez Ministerstwo Środowiska. Konferencja prasowa ministra środowiska Marcina Korolca poświęcona temu wydarzeniu odbyła się w BN w poniedziałek, 8 czerwca.

- Dzięki środkom otrzymanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogromny gmach Biblioteki Narodowej na Polu Mokotowskim stał się w pełni ekologiczny – powiedział dyrektor BN dr Tomasz Makowski. - Zbudowany w latach PRL nie zawsze z właściwych materiałów, budynek wymagał wymiany większości elementów i instalacji. Przez cały czas pomocą i radą wspierał nas projektant gmachu, inż. arch. Stanisław Fijałkowski. Wreszcie mogliśmy niemal w pełni zrealizować jego oryginalny projekt z 1963 r. Gmach BN staje się dobrym przykładem polskiej architektury modernistycznej lat 60., funkcjonalnym i ekologicznym – podkreśla dyrektor Tomasz Makowski.

W Bibliotece Narodowej przeprowadzono kompleksową termomodernizację obejmującą m.in. wymianę grzejników, oświetlenia, okien, ocieplenia dachu, zainstalowano także wentylację z odzyskiem ciepła. Dzięki inwestycji udało się ograniczyć emisję dwutlenku węgla o ok. 50% oraz zużycie energii cieplnej o blisko 70%. Pozwoli to na uzyskanie nie tylko efektu ekologicznego, ale także finansowego, w postaci oszczędności wydatków na prąd i ogrzewanie.

- Termomodernizacja Biblioteki Narodowej to projekt realizowany ze środków japońskich, który otrzymał najwyższe dofinansowanie – powiedział minister środowiska, Marcin Korolec. - W ramach zazieleniania wyremontowano już Teatr Wielki, Łazienki Królewskie i Muzeum Narodowe. Modernizowano także liczne szkoły, przedszkola, przychodnie i szpitale w całej Polsce. Projekty te może nie są tak spektakularne, jak remont Biblioteki Narodowej, ale również bardzo ważne dla społeczności.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach ekoprojektu „Zarządzanie energią w budynkach Biblioteki Narodowej” ze środków Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). W ramach GIS umowę zawarło Ministerstwo Środowiska i działająca z ramienia japońskiego Ministerstwa Gospodarki Organizacja Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO – New Energy and Industrial Technology Development Organization). Inwestycja ta otrzymała największe dofinansowanie ze wszystkich projektów realizowanych w ramach umowy podpisanej z NEDO. Wyniosło ono 20,7 miliona zł.

- W maju br. przeprowadziłem inspekcję stanu zaawansowania prac termomodernizacyjnych w Bibliotece Narodowej i dowiedziałem się, że jest ona wspaniałym ośrodkiem, dbającym o konserwację i zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa intelektualnego Polski - powiedział dyrektor generalny Departamentu Promocji Mechanizmów Kioto, NEDO, Sumiya Kisanuki. - Fakt, iż środki pochodzące z NEDO mogą przyczyniać się nie tylko do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, ale również do poprawy stanu samego budynku Biblioteki Narodowej oraz do podnoszenia poziomu obsługi korzystających z niego obywateli Polski, jest nie do przecenienia.

O „zazielenianiu”

Krajowy System Zielonych Inwestycji (GIS) polega na finansowaniu ekoprojektów dzięki pieniądzom pochodzącym ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU) dwutlenku węgla. Pieniądze te mogą być wykorzystane tylko na cele ekologiczne związane z redukcją gazów cieplarnianych (tzw. zazielenianie).

Polska ma możliwość zbywania jednostek AAU innym państwom - Stronom Protokołu z Kioto lub podmiotom prywatnym upoważnionym przez te państwa. Zgodnie z zapisami Protokołu Polska była zobowiązana do zredukowania emisji gazów cieplarnianych o 6% w okresie 2008 – 2012. Emisje udało się jednak zredukować o blisko 30%. Dzięki temu mamy możliwość sprzedaży „zaoszczędzonych” jednostek AAU. Łączna kwota, jaką Polska zarobiła dotychczas na sprzedaży jednostek AAU to blisko 780 mln zł (ponad 192 mln euro) w ramach 10 transakcji.

Najwięcej projektów GIS wdrażanych jest w ramach programu Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – 227. Inwestycje te są realizowane m.in. w budynkach samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych.

Ze środków GIS prowadzone są także inwestycje w ramach programu Zarządzania energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. Obejmują one budynki administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk, państwowych instytucji kultury oraz instytucji gospodarki budżetowej.