Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek - Biblioteka Narodowa

EN

Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek

Kierunek interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek jest realizacją postanowień ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. W art. 27 ust. 1 ustawa ta powołuje ogólnokrajową sieć biblioteczną, do której należą wszystkie biblioteki publiczne oraz inne zaliczone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego „w celu prowadzenia jednolitej działalności bibliotecznej i informacyjnej umożlwiającej korzystanie z materiałów bibliotecznych i innych źródeł informacji”.

W 2018 roku Biblioteka Narodowa wdrożyła ogólnopolski system nowej generacji – system Alma i wyszukiwarkę Primo, działające w modelu chmurowym (SaaS). Wdrożenie nastąpiło również w trzech innych dużych bibliotekach: Bibliotece Jagiellońskiej (wraz z bibliotekami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego), Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Wdrożenie we wskazanych bibliotekach stanowiło pierwszy etap budowy platformy ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Pozwoliło także na sprawdzenie rozwiązania w warunkach rzeczywistych i na wypracowanie modelowych rozwiązań umożliwiających kolejne implementacje.

Budowa platformy ogólnokrajowej sieci bibliotecznej będzie odbywać się przez włączanie kolejnych bibliotek do wspólnej platformy informatycznej – systemu Alma i wyszukiwarki Primo, których zaawansowane możliwości technologiczne umożliwiają realizację zadań, zdefiniowanych ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, w tym przede wszystkim gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji. Największą zaletą integracji bibliotek w ramach ZSZZB jest możliwość współkatalogowania w czasie rzeczywistym w jednym systemie informatycznym – co bezpośrednio wpływa na minimalizację kosztów ponoszonych przez biblioteki. Ponadto znacząco zwiększy się liczba bibliotek z dostępem do katalogu on-line, co wpłynie na zwiększenie dostępności zbiorów dla czytelników.

Do wsparcia NPRCz 2.0., udzielanego w ramach kierunku interwencji 1.2. są uprawnione wszystkie biblioteki publiczne spełniające wymogi ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, rozdz. 5, zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury oraz inne samorządowe instytucje kultury posiadające w swojej strukturze biblioteki publiczne oraz inne zaliczone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

W kierunku interwencji 1.2. rozróżnia się dwa typy bibliotek publicznych lub zaliczonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej (OSB):

  • duże biblioteki publiczne oraz inne zaliczone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do OSB o księgozbiorach liczących powyżej 50 tys. jednostek zbiorów (zgodnie z klasyfikacją GUS)
  • biblioteki publiczne województw świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego.

W latach 2021–2025 do ZSZZB zostanie przyłączonych do platformy 4 wielkich bibliotek, 28 dużych bibliotek publicznych oraz innych zaliczonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do OSB o księgozbiorach liczących pow. 50 tys. jednostek z terenu całego kraju (w 2021 – 0 dużych bibliotek, w 2022 – 9 dużych bibliotek, w 2023 – 9 dużych bibliotek, w 2024 – 6 dużych bibliotek, w 2025 – 4 duże biblioteki) oraz 114 bibliotek publicznych zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego (w 2021– 0 bibliotek, w 2022 – 100 bibliotek, w 2023 – 12 bibliotek, w 2024 – 1 biblioteka, w 2025 – 1 biblioteka).

Łącznie w ramach kierunku interwencji 1.2. w latach 2021–2025 powstanie platforma 146 bibliotek: 4 bibliotek już przyłączonych oraz 142 bibliotek nowych.

Kontakt

Zespół zadaniowy do spraw programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, Kierunek interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek

Barbara Maria Morawiec – kierownik
e-mail: b.morawiec@bn.org.pl
tel. (22) 608 23 34, 608 578 009