Faq - Biblioteka Narodowa

EN

Faq

 • Zbiory Biblioteki Narodowej są udostępniane bez konieczności rezerwacji miejsca w czytelniach i wyłącznie dla zarejestrowanych czytelników. Zbiory można zamówić zdalnie lub na miejscu logując się na konto czytelnika na stronie katalogi.bn.org.pl.

  Część zbiorów wyłączona jest z zamówień elektronicznych: starodruki, egzemplarze wieczyste książek i czasopism (oznaczone sygnaturą A), zbiory o sygnaturze Kras. i o sygnaturach zawierających dopiski: Cim., Cym., Chr., Cim. konsp., Konsp., Min., Wyst. Udostępnia się je w formie kopii cyfrowych na polona.pl i w cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica. Oryginały udostępniane są w wyjątkowych przypadkach za zgodą kierownika właściwego zakładu. O szczegóły zapytaj bibliotekarza.

  W Czytelniach BN dostępnych jest 275 miejsc numerowanych oraz miejsca nienumerowane w Czytelni Prasy.

 • Do siedziby głównej przy al. Niepodległości 213 można dojechać komunikacją miejską: metrem (stacja Pole Mokotowskie), autobusem i tramwajem (przystanek Biblioteka Narodowa). Przed budynkiem znajduje się  bezpłatny parking dla samochodów i rowerów. Głównym wejściem do budynku jest wejście A od strony Pola Mokotowskiego.

 • Punkt rejestracji znajduje się na parterze siedziby głównej przy al. Niepodległości 213 i jest czynny w godzinach otwarcia Biblioteki (e-mail: rejestracja@bn.org.pl; tel. +48 22 608 23 36). Podczas rejestracji należy: okazać oryginał dokumentu stwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu, prawo jazdy, legitymację szkolną –  w przypadku osób niepełnoletnich), zapoznać się z Regulaminem korzystania z Biblioteki Narodowej, podpisać deklarację przestrzegania Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Na tej podstawie, na miejscu, wydawana jest karta czytelnika.

 • Imienna karta ze zdjęciem wydawana jest bezpłatnie na miejscu w Bibliotece, w punkcie rejestracji czytelników. Zdjęcie wykonywane jest również na miejscu.

 • Punkt informacyjny znajduje się przy Ladzie Głównej widocznej od wejścia głównego.  

 • Zbiory można wyszukiwać, a następnie zamawiać do czytelń BN za pomocą katalogu on-line. Zbiory do czytelń mogą zamawiać wyłącznie osoby zarejestrowane i posiadające kartę czytelnika BN.

  Zbiory można zamawiać zdalnie lub na miejscu za pomocą udostępnianych stanowisk komputerowych, a także w punkcie informacji i czytelniach z pomocą dyżurnego bibliotekarza.

  W sprawie zbiorów wyłączonych z zamówień elektronicznych można kontaktować się telefonicznie i mailowo:

  (22) 608 23 30, (22) 608 24 91, bnczyt@bn.org.pl.

  Materiały zamówione oczekują na odbiór przez 2 dni robocze.

  Zbiory można wyszukiwać, a następnie zamawiać do czytelń BN za pomocą katalogu on-line. Zbiory do czytelń mogą zamawiać wyłącznie osoby zarejestrowane i posiadające kartę czytelnika BN.

  Zbiory można zamawiać zdalnie lub na miejscu za pomocą udostępnianych stanowisk komputerowych, a także w punkcie informacji i czytelniach z pomocą dyżurnego bibliotekarza.

  W sprawie zbiorów wyłączonych z zamówień elektronicznych można kontaktować się telefonicznie i mailowo:

  (22) 608 23 30, (22) 608 24 91, bnczyt@bn.org.pl.

  Materiały zamówione oczekują na odbiór przez 2 dni robocze.

 • Czytelnikom z ograniczonymi możliwościami samodzielnego czytania zwykłego druku Biblioteka Narodowa udostępnia sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie z książek, czasopism i innych rodzajów zbiorów na miejscu. Do dyspozycji czytelników z niepełnosprawnością wzroku BN udostępnia komputery wyposażone w oprogramowanie udźwiękowiające i skanery. Osoby posługujące się pismem punktowym Braille’a mogą skorzystać z monitora braille’owskiego. W czytelniach są dostępne panoramiczne powiększalniki stacjonarne, a przy Ladzie Głównej pracownicy BN udostępniają mniejsze powiększalniki przenośne.

  Osoby z ograniczonymi możliwościami samodzielnego czytania zwykłego druku mogą korzystać z wybranych książek, czasopism, dokumentów życia społecznego lub z innych publikacji drukowanych w dostępnym formacie elektronicznym. Dla ułatwienia komunikowania się oraz wsparcia dostępu do informacji osób z niepełnosprawnością słuchu lub ze sprzężoną niepełnosprawnością słuchu i wzroku do dyspozycji pozostaje stanowisko komputerowe wyposażone w pętlę indukcyjną. Na wszystkich kondygnacjach czytelnie i stanowiska przeznaczone dla czytelników są dostępne dla osób przemieszczających się na wózkach.

  Szczegółowych informacji o udogodnieniach dla czytelników z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy Biblioteki na miejscu w punkcie informacyjnym oraz pod numerem tel. +48 22 608 23 30. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do poszukiwanych materiałów można uzyskać drogą e-mailową: bninform@bn.org.pl.

 • Biblioteka Narodowa czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach 08:30–20:30.

  Pełne informacje o godzinach otwarcia poszczególnych czytelń dostępne są na tej stronie.

 • Biblioteka nie prowadzi wypożyczeń do domu (na zewnątrz). Swoje zbiory udostępnia na miejscu w czytelniach.

 • Ze zbiorów BN korzystać mogą wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat, dokonały rejestracji i posiadają kartę czytelnika BN. Osoby niepełnoletnie powinny przy rejestracji przedstawić wypełniony formularz z pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego. Formularz dostępny jest online w załączniku do Regulaminu BN.

 • Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej jest dostępny na tej stronie oraz na miejscu w punkcie informacyjnym, w rejestracji, a także w czytelniach.

 • Czytelnik zarejestrowany, który zapomniał karty może skorzystać z czytelni i zbiorów BN, na podstawie karty jednodniowej (wejściówki), która wydawana jest w punkcie informacji. Czytelnikowi przysługują dwie karty jednodniowe w ciągu roku. W momencie deponowania karty jednodniowej w czytelni, należy również okazać ważny dokument ze zdjęciem.

 • Karta jest ważna przez okres 10 lat od rejestracji lub do momentu rezygnacji z korzystania z Biblioteki.

 • Na zamówienie osób prywatnych i instytucji wykonywane są odpłatnie reprodukcje materiałów bibliotecznych z oryginałów i dokumentów wtórnych. Materiały mogą być kopiowane wyłącznie w zgodzie z obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamówienia należy składać mailowo na adres biurozam@bn.org.pl.

  Szczegółowe informacje dotyczące składania zamówień oraz cennik usług reprograficznych są dostępne na tej stronie

 • Utratę karty czytelnika należy zgłosić niezwłocznie w punkcie rejestracji czytelników lub zdalnie na e-mail: rejestracja@bn.org.pl; tel. +48 22 608 23 36. Duplikat karty jest wystawiany wyłącznie w punkcie rejestracji w siedzibie głównej BN, al. Niepodległości 213. Koszt duplikatu wynosi 10 zł, płatne gotówką.

 • Uwagi dotyczące usług przyjmowane są w punkcie rejestracji oraz mailowo pod adresem kontakt@bn.org.pl. Na wpisy opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz adresem Biblioteka Narodowa odpowiada w ciągu 14 dni.

 • W soboty z biblioteki można korzystać z pewnymi ograniczeniami:

  • Magazyn książek i czasopism przyjmuje zamówienia do godz. 15:00 (zamówienia złożone później są realizowane w poniedziałek).
  • Zamówienia na druki ulotne, zbiory bibliologiczne oraz zbiory o sygnaturach zawierających dopiski: Cim., Cym., Chr., Cim. Konsp., Konsp., Wyst. nie są realizowane, tak że mogę zostać udostępnione tylko jeśli zamówiono je wcześniej.
  • Czytelnia Kartograficzna, Czytelnia Muzyczna, Czytelnia Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych są nieczynne, w związku z czym mapy, obiekty ikonograficzne, nuty, nagrania nie są udostępniane.
 • Realizacja zamówienia jest uzależniona od statusu zbiorów, ich stanu zachowania oraz czasu ich bibliotecznego przysposobienia do udostępnienia i dostarczenia do czytelni. Realizacja zamówień na materiały z Magazynu Książek i Magazynu Czasopism trwa około godziny.

  Zamówienia złożone później niż na 1 godzinę przed zamknięciem biblioteki są realizowane w następnym dniu roboczym.

  Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–19.30, w soboty w godz. 8.30–15.00. Zamówione zbiory można odebrać przez kolejne 2 dni. W związku z tym nie należy składać zamówień wcześniej niż dwa dni przed planowaną wizytą.

  Jeśli odbiór zamówienia w terminie okaże się niemożliwy, istnieje możliwość odłożenia materiałów na dalszy termin kontaktując się z czytelnią lub punktem informacyjnym.

  Zamówienia na druki ulotne (DŻS), zbiory bibliologiczne (Magazyn Zbiorów Bibliologicznych) oraz zbiory o sygnaturach zawierających dopiski: Cim., Cym., Chr., Cim. Konsp., Konsp., Wyst. są realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–15.00.

  Zamówienia na zbiory specjalne (rękopisy, mapy, nuty, grafiki, zbiory dźwiękowe i audiowizualne) rozpatrywane są przez kierowników odpowiednich zakładów i są realizowane w terminie przez nich wskazanym. Po złożeniu zamówienia na tego typu zbiory należy sprawdzić na koncie użytkownika w katalogu Biblioteki, czy została wyrażona zgoda na udostępnienie zamówionych jednostek.

 • Przestrzeń siedziby głównej BN składa się z kilku połączonych ze sobą czytelń – w Czytelni Górnej, Czytelni Dolnej, Czytelni Załuskich, Czytelni Encyklopedii i Słowników, Czytelni Nowości, Czytelni Zasobu Wieczystego oraz Czytelniach Małych udostępniono łącznie 275 numerowanych miejsc.

 • Aby skorzystać z czytelń należy zostawić w szatni okrycia wierzchnie i przepakować potrzebne do pracy materiały do przezroczystej torby. Z wyjątkiem Czytelni Prasy czytelnie znajdują się za bramkami, które otwiera się kartą czytelnika. Po wejściu do czytelni należy zdeponować u dyżurującego bibliotekarza kartę czytelnika. Bibliotekarz wydaje tabliczkę z numerem miejsca. Należy także zgłosić wnoszone na teren czytelń materiały własne. Na teren czytelń nie można wnosić napojów oraz żywności.  

  Miejsca są przydzielane przy Ladzie Głównej (Czytelnia Górna) i w Czytelni Zasobu Wieczystego. Tam też odbiera się i zwraca zamówione materiały. Po skorzystaniu z czytelni należy zwrócić tabliczkę z numerem miejsca oraz odebrać zdeponowaną kartę czytelnika. Jedyną przestrzenią czytelniczą, z której można korzystać bez karty czytelnika jest Czytelnia Prasy.

 • Czytelnik ma prawo:

  • uzyskać pomoc dyżurnego bibliotekarza w korzystaniu z dostępnych w czytelniach urządzeń (komputery, czytniki mikrofilmów),
  • korzystać z własnego sprzętu, np. komputera (powinno się to jednak odbywać za wiedzą i zgodą dyżurnego bibliotekarza w określonych warunkach i wyznaczonym miejscu),
  • korzystać z księgozbioru podręcznego czytelni,
  • zamówić jednocześnie do 10 jednostek i korzystać jednocześnie z nie więcej niż 5 jednostek bibliotecznych sprowadzanych z magazynów (zbiory nieodebrane przez czytelnika w dniu złożenia zamówienia są zatrzymywane w czytelni przez dwa kolejne dni robocze),
  • zamówić w Biurze Zamówień Czytelniczych BN skany wybranych materiałów według obowiązującego regulaminu i cennika,
  • samodzielnie wykonywać kopie zbiorów, w zgodzie z regulaminem i wskazówkami bibliotekarza (bez flesza i bez dźwięku migawki).
 • Czytelnik zobowiązany jest do:

  • zastosowania się do przepisów porządkowych, określonych Regulaminem,
  • okazania karty czytelnika na każde wezwanie bibliotekarza lub pracownika BN,
  • zajmowania miejsca w czytelniach zgodnie z numerem na przydzielonej tabliczce,
  • przestrzegania zakazu wynoszenia udostępnionych materiałów,
  • wyciszenia telefonów komórkowych i innych urządzeń oraz przestrzegania zakazu prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe w czytelniach,
  • ostrożnego obchodzenia się z udostępnionymi zbiorami,
  • nie wnoszenia na teren czytelń posiłków i napojów,
  • przestrzegania instrukcji i zaleceń dyżurnego bibliotekarza.
 • Po wejściu do Biblioteki Narodowej należy zostawić w szatni nie tylko wierzchnie okrycie, ale także parasole, plecaki, teczki i duże torby. Proszeni są o to zarówno czytelnicy, jak i inni interesanci. Biblioteka udostępnia w szatni torby na drobiazgi, które czytelnik chce wnieść na teren czytelń i innych przestrzeni ogólnodostępnych. Użytkownik może także zabrać ze sobą własne książki, czasopisma i laptop (bez zewnętrznego opakowania).

 • Do dyspozycji czytelników pozostają poniższe bazy: JSTOR, Brill, De Gruyter, Grove Music Online, Wirtualna Biblioteka Nauki (ScenceDirect, Springer, Wiley Online Library, Nature, Science, E-książki, Infona, Ebsco, Web of Science). Dostęp do wymienionych baz jest możliwy wyłącznie na terenie Biblioteki, po uprzednim zalogowaniu się do  terminala z internetem, bądź też na własnych urządzeniach, zalogowanych do sieci bezprzewodowej BN.

  Ponadto udostępniane są również cyfrowe archiwa „Gazety Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „e-Dziennika Gazety Prawnej” oraz baza Legalis. Czytelnicy mogą również korzystać z terminali systemu wypożyczeń międzybibliotecznych Academica.

 • Tak. Za pośrednictwem biblioteki cyfrowej polona.pl. dostępnych jest prawie 4 mln obiektów cyfrowych, tyle samo za pośrednictwem cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica, dostępnej w ponad 4000 bibliotek na terenie całej Polski.

 • Czytelnik może podejść do regałów, wybrać potrzebne pozycje i przenieść je do zajmowanego przez siebie stanowiska. Egzemplarzy z księgozbiorów podręcznych nie można wynosić poza obręb czytelni. Po skorzystaniu należy je odłożyć na wyznaczone miejsca. Nazwy działów rzeczowych, według których uporządkowane są księgozbiory, są podane na półkach. W celu znalezienia poszukiwanych pozycji można także posłużyć się katalogami. W katalogu on-line obok sygnatur książek i czasopism znajdujących się w księgozbiorach podręcznych widnieją odpowiednie oznaczenia (np. Czyt. Muz. – Czytelnia Muzyczna). W przypadku trudności ze znalezieniem potrzebnej pozycji pomocy udzielają dyżurujący w danej czytelni bibliotekarze.

 • Sygnatura to numer umożliwiający zlokalizowanie publikacji w magazynie. Jest złożona z ciągu znaków: cyfr lub cyfr i liter. Stosowane w sygnaturach BN oznaczenia literowe oznaczają:

  • A – egzemplarz wieczysty udostępniany w formie cyfrowej, w oryginale jedynie w wyjątkowych przypadkach za zgodą kierownika właściwego zakładu.
 • Czytelnik może zamówić do czytelń wszystkie typy zbiorów, z wyjątkiem starodruków, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

  W przypadku zbiorów o sygnaturach z dopiskami literowymi i niektórych zbiorów specjalnych zamówienie oryginałów wymaga uprzedniej zgody kierownika właściwego zakładu. W pierwszej kolejności udostępnianie są zamienniki, takie jak kopia cyfrowa lub mikrofilm.

  Rękopisy są udostępniane wyłącznie w postaci cyfrowej w bibliotece cyfrowej polona.pl. Zamówienia na dostęp do rękopisów, które dotychczas nie posiadają kopii cyfrowych lub mikrofilmów, należy składać przez konto czytelnika i katalog główny BN. Rękopisy w oryginale mogą być udostępnione w szczególnych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych i na wniosek przesłany mailowo do kierownika Zakładu Rękopisów. Wniosek wymaga uzasadnienia.

 • Limit zamówień elektronicznych na koncie czytelnika to 10 jednostek. Na szczególną prośbę czytelnika, kilka dodatkowych jednostek można zamówić za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego. 

 • Aby zamówić czasopismo należy odnaleźć jego opis w katalogu on-line (zakładka: czasopisma) a następnie po wybraniu sygnatury „IIegz”, złożyć zamówienie na potrzebny numer lub rocznik za pomocą opcji „zamów”. Czytelnik może zamówić samodzielnie jedynie egzemplarze z sygnaturą oznaczoną symbolem „IIegz”. Egzemplarze oznaczone literą „A” można zamówić telefonicznie, mailowo lub na miejscu, z pomocą dyżurnego bibliotekarza.

  Wiele czasopism ze zbiorów BN dostępnych jest w wersji cyfrowej na Polona.pl

  W przypadku trudności z zamówieniem zbiorów  prosimy o kontakt: tel. +48 22 608 23 30; +48 22 608 24 91 lub drogą e-mailową: bnczyt@bn.org.pl.

 • Aby zamówić mikrofilm trzeba odnaleźć w katalogach opis i sygnatury, jakimi oznaczone są egzemplarze przechowywane w magazynie BN. W katalogu on-line sygnatury znajdują się pod opisem bibliograficznym. Czytelnicy mogą zamawiać mikrofilmy korzystając z katalogu on-line.

  W niektórych przypadkach konieczne jest posłużenie się tradycyjnym kartkowym katalogiem mikrofilmów, który znajduje się na pierwszym piętrze. W przypadku sygnatur spoza katalogu online, aby zamówić mikrofilm, konieczne jest wypełnienie papierowego rewersu i złożenie go w Czytelni Górnej lub w Czytelni Zasobu Wieczystego. Zamówienia na mikrofilmy realizowane są w ciągu 45 minut.

  W razie trudności prosimy o kontakt z punktem informacji: tel. +48 22 608 23 30; +48 22 608 24 91 lub drogą e-mailową: bnczyt@bn.org.pl.

 • Druki ulotne (oznaczone sygnaturą DŻS) zamawiane są elektronicznie i udostępniane w Czytelni Zasobu Wieczystego. Zamówienia na druki ulotne realizowane są od poniedziałku do piątku w godz. 08:30–15:00.

 • Tak. Czytelnik może złożyć zamówienie na sprowadzenie do Biblioteki Narodowej książki z innej biblioteki krajowej, jeśli interesującej go publikacji nie ma w zbiorach BN, a także w innych bibliotekach na terenie Warszawy. Za pośrednictwem Biblioteki Narodowej można wypożyczać z bibliotek zagranicznych materiały biblioteczne, których brak w bibliotekach polskich – usługa ta jest odpłatna. Tak wypożyczone materiały są udostępniane wyłącznie na terenie czytelni. Szczegółowe informacje dostępne są na tej stronie.

 • Tak, czytelnik może samodzielnie fotografować zbiory bez flesza i dźwięku migawki, zgodnie ze wskazówkami dyżurnego bibliotekarza. Dyżurny bibliotekarz ma prawo przerwać samodzielne wykonywanie kopii w przypadku, gdy: zachodzi niebezpieczeństwo narażenia zbiorów na pogorszenie ich stanu zachowania, uszkodzenie lub zniszczenie, bądź zakłóca ono pracę innych osób. Czytelnik kopiujący zbiory odpowiada osobiście za przestrzeganie przepisów prawa autorskiego.

  Szczegółowe informacje dotyczące zasad samodzielnego wykonywania kopii zbiorów zawarte są w Regulaminie.

 • Nie.

 • Do Czytelni Prasy: tak.

  Do Czytelni Górnej, Dolnej, Załuskich, Nowości, Encyklopedii i Słowników: wyłącznie wodę w zakręconej butelce.

  Do Czytelni Zasobu Wieczystego: zakaz wnoszenia posiłków i napojów w każdej postaci.

 • Tak, na terenie BN można korzystać z wifi, logując się danymi czytelnika, podobnie jak do katalogu BN. Internet jest również dostępny na wybranych terminalach w czytelniach. Szczegółowe informacje są zawarte w Regulaminie korzystania z Internetu i zasobów cyfrowych w siedzibie Biblioteki Narodowej.