Dla mediów - Biblioteka Narodowa

EN

Dla mediów

Kontakt dla mediów

Barbara Maria Morawiec
tel. 608 578 009
e-mail: b.morawiec@bn.org.pl

Raporty Biblioteki Narodowej

Biblioteka Narodowa corocznie przygotowuje raporty na temat stanu czytelnictwa, bibliotek oraz ruchu wydawniczego w Polsce. Aktualne i archiwalne raporty dostępne są na stronach:

Akredytacje na wydarzenia organizowane przez Bibliotekę Narodową

Aktualnie nie prowadzimy akredytacji na żadne wydarzenie.

42% – nieduży wzrost poziomu czytelnictwa w Polsce

W dniu 21 kwietnia Biblioteka Narodowa opublikowała najnowszy raport o stanie czytelnictwa w Polsce. Na zadawane od blisko trzech dekad pytanie o czytanie w całości lub fragmencie co najmniej jednej książki w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie twierdząco odpowiedziało 42% respondentów. To najlepszy wynik od sześciu lat. Oznacza wzrost o 3% w skali roku i o 5% w skali dwóch lat. Na razie można mówić o powodach do ostrożnego optymizmu, choć do poziomu wskaźników z początku XXI wieku jeszcze daleko.

Czytanie książek częściej i chętniej praktykuje się w formie papierowej niż cyfrowej. Jako podstawowe źródła pozyskiwania książek czytelnicy wskazali: zakup (45%, wzrost o 4%), pożyczenie od znajomego (32%, spadek o 3%), prezent (34%, wzrost o 3%). Na następnych pozycjach znalazło się wypożyczenie z bibliotek (23%) i własny księgozbiór (20%). Zauważalny jest relatywnie wysoki odsetek czytelników korzystających z książek udostępnianych w formie streamingu w ramach opłaty abonamentowej (28%).

Najczęściej czytana jest tzw. literatura sensacyjno-kryminalna (24%), popularna (20%), ale też biografie, wspomnienia czy książki historyczne dotyczące XX wieku (19%).

Pobierz raport „Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku”

Kontakt dla mediów
Barbara Maria Morawiec
tel. 608 578 009
b.morawiec@bn.org.pl

Archiwum Tadeusza Woźniaka w Bibliotece Narodowej

Wystarczy napisać Zegarmistrz światła, by natychmiast padło nazwisko wykonawcy tego powszechnie znanego utworu. Tadeusz Woźniak. Muzyk, kompozytor, wokalista. Właśnie przekazał swoje archiwum do zbiorów Biblioteki Narodowej.

Biografia i bogaty dorobek Tadeusza Woźniaka znalazły odbicie w jego archiwum, włączanym obecnie do zbiorów Biblioteki Narodowej. W trzynastu skrzyniach, kilku tekach i rulonach można znaleźć między innymi dokumenty osobiste (w tym: legitymację szkolną, książeczkę autostopowicza, paszport PRL, książeczkę wojskową, legitymacje ZAiKS i ZAKR). Szczególnie cenne są materiały warsztatowe: rękopisy (w tym rękopis kompozycji do Zegarmistrza światła), maszynopisy i wydruki komputerowe tekstów i nut (m.in. do Pana Tadeusza, Lilii, Dell’Amore, Moralności pani Dulskiej, Ballady dla Potęgowej, Małego Księcia, a także do Cisi i gęgacze, czyli szpot w pudle).

Osobna grupa materiałów to fotografie dokumentujące chwile oficjalne i prywatne, koncerty i spotkania przyjaciół. Niezwykle interesujące są liczne nagrania audiowizualne (kasety VHS, taśmy szpulowe, kasety DAT, płyty CD), stanowiące bądź dokumentację prac nad kolejnymi projektami, bądź ich efekt finalny, a także zapisy występów radiowych i telewizyjnych. Zwraca uwagę również zbiór plakatów reklamujących koncerty i płyty Tadeusza Woźniaka. Cennym dodatkiem są nagrody, dyplomy i odznaczenia świadczące o uznaniu dla twórczości tego muzyka.

Więcej: Archiwum Tadeusza Woźniaka w Bibliotece Narodowej

Czytanie on-line bez ryzyka zakażenia. Największa biblioteka cyfrowa w Polsce otwarta

3 miliony obiektów cyfrowych – książek, czasopism, rękopisów, starodruków, map, rysunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut i druków ulotnych – dostępnych jest w Internecie dzięki cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA. To obecnie jedna z największych bibliotek cyfrowych w Europie.

Poprzez bibliotekę cyfrową POLONA zapewniany jest nieodpłatny, szeroki dostęp do obiektów cyfrowych wysokiej jakości (książek, czasopism, rękopisów, starodruków, map, rysunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut i druków ulotnych) do nieograniczonego wykorzystania przez wszystkich w dowolnym celu, w tym komercyjnym.

Co znajduje się w POLONIE?

39% – lekki wzrost czytelnictwa w Polsce

Znamy już najnowsze wyniki badań czytelnictwa. Jak wynika z raportu Biblioteki Narodowej, w 2019 roku można odnotować trwałe zatrzymanie spadku czytelnictwa, a nawet niewielki wzrost deklaracji czytelniczych. Jest to w pewnej mierze wynik dobrej koniunktury, która pozwoliła na wzmożone zakupy nowości książkowych, ale również podsycania zainteresowań czytelniczych przez ekranizacje, seriale czy gry komputerowe. Niewątpliwie znaczącą rolę w kształtowaniu gustów czytelniczych mają prestiżowe nagrody literackie, jak Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk.

39% Polaków czytało książki

W 2019 roku 39% Polaków zadeklarowało przeczytanie przynajmniej jednej książki. W podstawowych źródłach pozyskiwania książek czytelnicy wskazali: zakup (41%), pożyczenie od znajomego (35%), prezent (31%), wypożyczenie z biblioteki (27%) i własny księgozbiór (20%).

Po raz pierwszy od 2012 roku listę autorów najczęściej wymienianych książek otwiera aż trzech pisarzy współczesnych, wygrywających pod względem popularności – Remigiusz Mróz, Olga Tokarczuk i Stephen King. W masowym obiegu czytelniczym znajdują się także stale przedstawiciele klasyki literatury pięknej – Henryk Sienkiewicz i Adam Mickiewicz.

Czytanie e-booków i słuchanie audiobooków

Polacy traktują e-booki jako należące do tej samej kategorii co książki papierowe. Ich czytelnictwo wskazało 6% czytelników (2,5% w całej populacji). Słuchanie audiobooków zadeklarowało 3% badanych w całej populacji. Z kolei 6% czytelników łączy czytanie ze słuchaniem – tylu respondentów wymieniło zarówno książki w formie tekstowej (papierowe i e-booki), jak i audiobooki. Potwierdzają to obserwacje z wcześniejszych badań BN: e-booki i audiobooki nie konkurują z tradycyjnymi książkami papierowymi, lecz stanowią ich uzupełnienie.

Pobierz Stan czytelnictwa w Polsce w 2019 roku. Wstępne wyniki

Pobierz informację prasową

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kontakt dla mediów
Barbara Maria Morawiec
tel. 608 578 009
b.morawiec@bn.org.pl