Dla mediów - Biblioteka Narodowa

DLA MEDIÓW

Kontakt dla mediów

Barbara Maria Morawiec
tel. 608 578 009
e-mail: b.morawiec@bn.org.pl

Aktualne informacje prasowe dla mediów

Materiały tekstowe i multimedialne do pobrania dostępne są:

Raporty Biblioteki Narodowej

Biblioteka Narodowa corocznie przygotowuje raporty na temat stanu czytelnictwa, bibliotek oraz ruchu wydawniczego w Polsce. Aktualne i archiwalne raporty dostępne są na stronach:

Akredytacje na wydarzenia organizowane przez Bibliotekę Narodową

b.morawiec@bn.org.pl
Aktualnie nie prowadzimy akredytacji na żadne wydarzenie.

Sześć listów Adama Mickiewicza do Alfreda de Vigny w Bibliotece Narodowej

26 listopada przypada 165. rocznica śmierci Adama Mickiewicza. Kilka dni temu Biblioteka Narodowa zakupiła na aukcji antykwarycznej sześć listów poety do Alfreda de Vigny. Zakup był możliwy dzięki szczodrej darowiźnie Krystyny Piórkowskiej z Nowego Jorku, po raz kolejny wspaniałomyślnie wspierającej działania Narodowej Książnicy.

Do zbiorów Biblioteki Narodowej trafiły rękopisy o istotnym znaczeniu zarówno dla literatury polskiej, jak i francuskiej. Alfred de Vigny (1797-1863) był prominentnym poetą, powieściopisarzem i dramaturgiem epoki romantyzmu, autorem dramatu Chatterton i powieści historycznej Cinq-Mars. Mickiewicz zetknął się z nim po raz pierwszy w 1835 roku, za pośrednictwem rzeźbiarza Davida d’Angers. Nabyte listy pochodzą z roku 1837 (15 i 31 marca, 2 kwietnia, 1 czerwca, 1 i 30 lipca). Były własnością spadkobierców de Vigny’ego, dziennikarza Jeana Sangnier i jego siostry Madeleine, a następnie trafiły na rynek aukcyjny.

Pięć wcześniej powstałych dokumentów dotyczy francuskojęzycznego dramatu Mickiewicza Les Confédérés de Barr (Konfederaci barscy). Polski poeta zwrócił się w nich z prośbą o ocenę tekstu i pomoc w jego wystawieniu. De Vigny, którego Chatterton zaledwie dwa lata wcześniej odniósł sukces na scenach paryskich, przychylił się do tej propozycji i zarekomendował Mickiewicza dyrektorowi teatru Porte-St-Martin. Relację z tego spotkania polski poeta zawarł w zachowanym w satyrycznym tonie liście do de Vigny’ego z 1 lipca. Ostatni dokument dotyczy wymienianych między korespondentami książek. Mickiewicz zawiadamiał w nim, że zwraca tom zawierający satyrę Lemerciera La Panhypocrisiade oraz zaoferował de Vigny’emu wypożyczenie nieprzywołanej z tytułu pozycji ze swojego księgozbioru.

Zakupione listy są szczególnym, unikatowym dokumentem o wyjątkowym znaczeniu historycznym. Świadczą nie tylko o samym istnieniu kontaktu między czołowymi poetami romantycznymi, lecz także o stopniu jego familiarności, a także o toczącym się między nimi dialogu intelektualnym i bezpośrednim oddziaływaniu artystycznym de Vigny’ego na Mickiewicza.

Listy do Alfreda de Vigny uzupełniają kolekcję przechowywanych w Bibliotece Narodowej Mickiewiczianów. Do najcenniejszych obiektów z tego zbioru należy rękopis wiersza Oda do młodości oraz listy do Konstancji z Bojanowskich Łubieńskiej, do Ludwiki z Osztorpów Horwattowej, do Stanisława Dobrowolskiego, Antoine’a Jeana Letronne’a, do sędziego Billauda i innych czy pokwitowanie, które Mickiewicz wystawił Franciszkowi Ksaweremu Godebskiemu.

Warto też wspomnieć o protokole z komisyjnego otwarcia trumny Mickiewicza w Paryżu w 1890 roku. Stosunkowo nowym nabytkiem Biblioteki Narodowej jest list Victora Hugo do Władysława Mickiewicza, w którym francuski pisarz, po otrzymaniu wydanych wówczas przez Księgarnię Luksemburską w Paryżu przekładów dramatów Adama Mickiewicza, składa patetyczny hołd polskiemu poecie na ręce syna.

Biblioteka Narodowa posiada w swoich zbiorach także kolekcję pierwodruków dzieł Mickiewicza i tłumaczeń na obce języki. Najciekawsze obiekty można obejrzeć w bibliotece cyfrowej POLONA, gdzie prezentowana jest kolekcja „Mickiewicz”.

Ponadto w BN znajdują się rękopisy innych romantycznych poetów m.in. autograf Balladyny Juliusza Słowackiego oraz archiwum Cypriana Norwida.

Zdjęcia listów do pobrania:

Konkurs na ekslibris księgozbioru Czesława Miłosza

Biblioteka Narodowa ogłosiła konkurs na oficjalny ekslibris księgozbioru Czesława Miłosza. Ponad 8000 książek, czasopism i innych obiektów należących niegdyś do polskiego Noblisty zostanie oznaczonych zwycięskim projektem.

Księgozbiór Czesława Miłosza to 8 235 woluminów – gromadzonych przez ponad 40 lat i starannie dobieranych. Stanowi on część Archiwum Czesława Miłosza, przechowywanego w Berkeley, a następie w Oakland, które Biblioteka Narodowa kupiła w 2012 roku od spadkobierców Noblisty.

– Czesław Miłosz nie wklejał do swoich książek ekslibrisów, ale miał potrzebę – przynajmniej na niektórych – zaznaczenia swojej własności, skoro na kilkudziesięciu egzemplarzach można znaleźć jego podpis. Był to księgozbiór w najlepszym tego słowa znaczeniu użytkowy. Na kilkuset książkach znajdziemy odręczne notatki, podkreślenia, a na wielu dedykacje autorów. Mamy nadzieję, że wybrany przez nas projekt odzwierciedli charakter tego księgozbioru. Specjalny ekslibris wieczyście oznaczy egzemplarze należące do biblioteki wybitnego humanisty drugiej połowy XX wieku – powiedział dyrektor Tomasz Makowski.

Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści, a prace zgłaszać można pod własnym nazwiskiem lub pod szyldem studia projektowego. Najważniejszymi kryteriami są wartość artystyczna i oryginalny pomysł, które oceni siedmioosobowe Jury. W jego skład wchodzą m.in. Przemysław Dębowski – projektant książek i współzałożyciel wydawnictwa Karakter oraz Magdalena Heliasz – projektantka graficzna, kuratorka rocznika „Print Control” i organizatorka wystaw polskich książek na międzynarodowych targach.

Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 8 000 PLN. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 14 grudnia 2020 roku, na adres ekslibris@bn.org.pl.

Zasady uczestnictwa w konkursie, szczegółowe wymagania dotyczące zgłoszeń oraz pełny skład Jury zamieszczono w regulaminie konkursu, na tej stronie.

Czytanie on-line bez ryzyka zakażenia. Największa biblioteka cyfrowa w Polsce otwarta

3 miliony obiektów cyfrowych – książek, czasopism, rękopisów, starodruków, map, rysunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut i druków ulotnych – dostępnych jest w Internecie dzięki cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA. To obecnie jedna z największych bibliotek cyfrowych w Europie.

Poprzez bibliotekę cyfrową POLONA zapewniany jest nieodpłatny, szeroki dostęp do obiektów cyfrowych wysokiej jakości (książek, czasopism, rękopisów, starodruków, map, rysunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut i druków ulotnych) do nieograniczonego wykorzystania przez wszystkich w dowolnym celu, w tym komercyjnym.

Co znajduje się w POLONIE?

39% – lekki wzrost czytelnictwa w Polsce

Znamy już najnowsze wyniki badań czytelnictwa. Jak wynika z raportu Biblioteki Narodowej, w 2019 roku można odnotować trwałe zatrzymanie spadku czytelnictwa, a nawet niewielki wzrost deklaracji czytelniczych. Jest to w pewnej mierze wynik dobrej koniunktury, która pozwoliła na wzmożone zakupy nowości książkowych, ale również podsycania zainteresowań czytelniczych przez ekranizacje, seriale czy gry komputerowe. Niewątpliwie znaczącą rolę w kształtowaniu gustów czytelniczych mają prestiżowe nagrody literackie, jak Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk.

39% Polaków czytało książki

W 2019 roku 39% Polaków zadeklarowało przeczytanie przynajmniej jednej książki. W podstawowych źródłach pozyskiwania książek czytelnicy wskazali: zakup (41%), pożyczenie od znajomego (35%), prezent (31%), wypożyczenie z biblioteki (27%) i własny księgozbiór (20%).

Po raz pierwszy od 2012 roku listę autorów najczęściej wymienianych książek otwiera aż trzech pisarzy współczesnych, wygrywających pod względem popularności – Remigiusz Mróz, Olga Tokarczuk i Stephen King. W masowym obiegu czytelniczym znajdują się także stale przedstawiciele klasyki literatury pięknej – Henryk Sienkiewicz i Adam Mickiewicz.

Czytanie e-booków i słuchanie audiobooków

Polacy traktują e-booki jako należące do tej samej kategorii co książki papierowe. Ich czytelnictwo wskazało 6% czytelników (2,5% w całej populacji). Słuchanie audiobooków zadeklarowało 3% badanych w całej populacji. Z kolei 6% czytelników łączy czytanie ze słuchaniem – tylu respondentów wymieniło zarówno książki w formie tekstowej (papierowe i e-booki), jak i audiobooki. Potwierdzają to obserwacje z wcześniejszych badań BN: e-booki i audiobooki nie konkurują z tradycyjnymi książkami papierowymi, lecz stanowią ich uzupełnienie.

Pobierz Stan czytelnictwa w Polsce w 2019 roku. Wstępne wyniki

Pobierz informację prasową

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kontakt dla mediów
Barbara Maria Morawiec
tel. 608 578 009
b.morawiec@bn.org.pl

Główne wskaźniki czytelnictwa pozostają bez zmian – czytelnictwo 2018

W 2018 roku czytanie przynajmniej jednej książki w ciągu roku zadeklarowało 37% respondentów. Różnica jednego punktu procentowego w porównaniu z poprzednim rokiem mieści się w marginesie błędu pomiaru, który dla próby o liczebności 2 tys. obserwacji wynosi 2%. Podstawowe wskaźniki czytelnictwa są stabilne. W dłuższej perspektywie czasowej widać, że deklaracje czytania książek (co najmniej jednej i co najmniej siedmiu w ciągu roku) wyraźnie spadły w latach 2004-2008. To, że zainteresowanie czytaniem książek nie rośnie, ma zapewne wiele przyczyn; należą do nich m.in. style życia i sposoby spędzania czasu wolnego, popularyzacja rozrywki cyfrowej, niewielkie przełożenie czytania książek w dorosłym życiu na powodzenie na rynku pracy, a także fakt, że za sprawą przemian w dziedzinie technologii komunikacji książki nie są dziś jedynym źródłem wiedzy i informacji.

Pobierz raport Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 roku. Wstępne wyniki w pliku PDF

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

90. rocznica reaktywowania Biblioteki Narodowej

Uroczystość z okazji 90. rocznicy podpisania przez Prezydenta Ignacego Mościckiego rozporządzenia o reaktywowaniu Biblioteki Narodowej odbędzie się w poniedziałek, 26 lutego 2018 roku w Pałacu Rzeczypospolitej.

W dniu 24 lutego 1928 roku Prezydent Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie ustanawiające „Bibliotekę Narodową z siedzibą w Warszawie”, która miała za zadanie „gromadzenie i przechowywanie całokształtu: 1. produkcji umysłowej narodu polskiego, wyrażonej pismem, drukiem lub jakimkolwiek innym sposobem […]; 2. literatury w językach obcych, odnoszącej się do narodu polskiego i 3. literatury w językach obcych, niezbędnej dla rozwoju umysłowości polskiej”.

Pobierz informację prasową