Pełnomocnicy dyrektora - Biblioteka Narodowa

EN

Pełnomocnicy dyrektora

Ewa Potrzebnicka – pełnomocnik dyrektora ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego
tel. (22) 608 22 56, (22) 608 26 44
fax (22) 608 22 24
e-mail: e.potrzebnicka@bn.org.pl

Hanna Wiejacz – pełnomocnik dyrektora ds. zakupów i darów materiałów bibliotecznych
tel. (22) 608 24 42
e-mail: h.wiejacz@bn.org.pl

Marta Wojciechowska – pełnomocnik dyrektora ds. ochrony informacji niejawnych
tel. (22) 608 22 93
e-mail: m.wojciechowska@bn.org.pl

Marcin Wojtaś – pełnomocnik dyrektora ds. bezpieczeństwa
tel. (22) 608 22 26
e-mail: m.wojtas@bn.org.pl

Sonia Wronkowska – pełnomocnik dyrektora ds. rozwoju
tel. (22) 608 28 40
e-mail: s.wronkowska@bn.org.pl

Zofia Żurawińska – pełnomocnik dyrektora ds. katalogowania
tel. (22) 608 29 21
e-mail: z.zurawinska@bn.org.pl