Sekretariat - Biblioteka Narodowa

EN

Sekretariat

Kontakt z Biblioteką Narodową
tel. (22) 608 29 99 (centrala – czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8–15)
tel. (22) 608 23 30 (Informatorium – w godzinach otwarcia BN)
fax (22) 825 52 51
e-mail: kontakt@bn.org.pl

Sprawy przesyłek i korespondencji
Kancelaria – pok. 283, wejście B – przyjmowanie interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
tel. (22) 608 22 82

Sekretariat
Sylwia Urbanowska – zastępca kierownika

tel. (22) 608 22 33
e-mail: kontakt@bn.org.pl

 • Inicjowanie i organizacja prac związanych z udziałem Biblioteki Narodowej w projektach polskich i międzynarodowych, w szczególności zadań realizowanych w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Koordynacja i obsługa działalności Biblioteki Narodowej na forum międzynarodowym.
 • Wsparcie obsługi administracyjnej projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych przez BN.
 • Utrzymywanie w imieniu Biblioteki Narodowej, zgodnie z wytycznymi Dyrektora Biblioteki Narodowej, kontaktów z:
  • urzędami centralnymi;
  • instytucjami kultury;
  • bibliotekami krajowymi i zagranicznymi;
  • bibliotekarskimi organizacjami międzynarodowymi.
 • Przygotowywanie, w porozumieniu z Dyrektorem Biblioteki Narodowej i kierownikami komórek organizacyjnych BN, projektów wewnętrznych aktów normatywnych.
 • Obsługa posiedzeń Rady Naukowej BN, Krajowej Rady Bibliotecznej, Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego i innych ciał doradczych.
 • Przygotowywanie i opracowywanie części opisowej planów, strategii i sprawozdań dotyczących działalności Biblioteki Narodowej dla instytucji zewnętrznych.
 • Przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych dla pracowników Biblioteki Narodowej we współpracy z Biurem Spraw Pracowniczych.
 • Koordynacja spraw i działań związanych z kontrolą zarządczą w Bibliotece Narodowej.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem czasopism Biblioteki Narodowej do list czasopism punktowanych.
 • Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
 • Udzielanie odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej.
 • Prowadzenie spraw związanych z usługami świadczonymi na rzecz BN w zakresie telefonów komórkowych.
 • Obsługa sekretariatów Dyrektora i zastępców Dyrektora BN, w szczególności prowadzenie dokumentacji akt służbowych, włączanie dokumentów do akt, przyjmowanie, przekazywanie i wysyłanie korespondencji, organizacja i obsługa spotkań.
 • Wykonywanie i zlecanie poza BN tłumaczeń na potrzeby BN.
 • Koordynacja spraw związanych z kontrolami zewnętrznymi przeprowadzanymi w Bibliotece Narodowej.
 • Obsługa administracyjna rekrutacji na ogłaszane przez BN wolne stanowiska pracy.
 • Organizacja delegacji służbowych pracowników Biblioteki Narodowej w zakresie podróży i zakwaterowania.
 • Obsługa, we współpracy z Biurem Komunikacji i Promocji, wizyt gości krajowych i zagranicznych.