Dostęp do skarbów Biblioteki Narodowej - Biblioteka Narodowa

EN

Dostęp do skarbów Biblioteki Narodowej

 

Biblioteka Narodowa realizuje działania na rzecz wzmacniania jej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Celem projektu pod nazwą „Dostęp do skarbów Biblioteki Narodowej” jest zwiększenie dostępności dla osób niewidomych i słabowidzących oraz osób głuchych i słabosłyszących.

Projekt „Dostęp do skarbów Biblioteki Narodowej” jest przedsięwzięciem grantowym dofinansowanym w ramach projektu „Kultura bez barier”, realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacją Kultury bez Barier oraz niemieckim Institut für Bildung und Kultur e. V. i działającym przy nim Kompetenzzentrum für Kulturelle Bildung im Alter und Inklusion. Projekt „Kultura bez barier” jest realizowany w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych.

logotyp