Katalog Archiwum - Biblioteka Narodowa

EN

Katalog Archiwum

Katalog Archiwum Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (PDF)

 

Marta Herling

...Gabinet mego Ojca był pełen książek, oprawionych roczników „Kultury”, „Tempo Presente” i innych gazet. Było w nim wiele obrazów, grafik, map i fotografii na ścianach, półkach lub w pudłach. Rękopisy i listy z Jego obfitej, codziennej korespondencji leżały na biurku.

...Po śmierci Ojca, zgodnie z Jego i naszej Matki wolą, Archiwum zostało złożone pod Jej opieką w Fundacji „Biblioteca Benedetto Croce” w pałacu Filomarino. Ojciec uczynił mnie odpowiedzialną za uporządkowanie i udostępnianie zbiorów.

...Realizacja tego wyjątkowego projektu była długoterminowym zadaniem, skierowanym do wspólnoty badaczy i wielbicieli dzieł Gustawa Herlinga. Dzięki współpracy dwóch znakomitych instytucji, Biblioteki Narodowej i Fundacji „Biblioteca Benedetto Croce” oraz wszystkich zaangażowanych osób – znalazł swoje spełnienie w publikacji Katalogu Archiwum Gustawa Herlinga w roku stulecia Jego urodzin, który Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rokiem Pisarza. 

**||**

 

 

Materiały udostępnione za zgodą Spadkobierców
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Całość ani żadna z części nie może być rozpowszechniana w celach komercyjnych ani żadnych innych bez pisemnej zgody.