Aktualności projektu - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Biblioteka Narodowa uzyskała fundusze na modernizację energetyczną Pałacu Rzeczypospolitej

W dniu 30 kwietnia 2019 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”.

Dzięki dofinansowaniu budynek Pałacu Rzeczypospolitej stanie się bardziej energooszczędny, będzie emitował mniej zanieczyszczeń powietrza oraz bardziej ekonomiczny w eksploatacji.

Działania te wpisują się w ideę ochrony środowiska poprzez zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w infrastrukturze publicznej oraz poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 1.3.1 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Umowę podpisali Pani Grażyna Spiechowicz-Kristensen, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej i Pan Artur Szymon Michalski, zastępca prezesa Zarządu i Pani Aneta Pintkowska-Bryłka, pełnomocnik, p.o. Głównego Księgowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.