O projekcie - Biblioteka Narodowa

EN

O projekcie

Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie

Celem projektu była redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku Pałacu Rzeczypospolitej oraz zwiększenie efektywności energetycznej.

Zakres prac obejmował wymianę instalacji oświetleniowych, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, ciepłej wody użytkowej oraz ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem.

Zainstalowany został system zarządzania energią BMS (Building Management System), którego zadaniem jest integracja wszystkich instalacji w budynku, co pozwala efektywnie i w sposób oszczędny zarządzać całym obiektem z jednego miejsca.

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 oraz budżetu państwa.

Całkowity koszt projektu wyniósł 20 079 823,98 zł przy czym wkład Funduszy Europejskich wyniósł 12 521 224,09 zł. Kwotę 2 209 627,78 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt realizowany w latach 2019–2023.

Zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości przy realizacji projektu