O projekcie - Biblioteka Narodowa

O PROJEKCIE

Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie

Celem projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku Pałacu Rzeczypospolitej oraz zwiększenie efektywności energetycznej.

Zakres prac obejmuje wymianę instalacji oświetleniowych, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, ciepłej wody użytkowej oraz ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem.

Zainstalowany zostanie system zarządzania energią BMS (Building Management System), którego zadaniem będzie integracja wszystkich instalacji w budynku, co pozwali efektywnie i w sposób oszczędny zarządzać całym obiektem z jednego miejsca.

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 oraz budżetu państwa.

Całkowity  koszt projektu wynosi 12 987 028,50 zł przy czym wkład Funduszy Europejskich zakładany jest na 7 834 316,90 zł. Kwotę 1 382 526,53 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości przy realizacji projektu

Aktulaności 

Umowa na realizację robót budowlanych podpisana

31 lipca 2020 roku w siedzibie Biblioteki Narodowej podpisano umowę na realizację prac w ramach zadania pn. „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5  w Warszawie”.

Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w obiekcie zabytkowym Biblioteki Narodowej -  Pałacu Rzeczypospolitej, w tym: modernizację instalacji c.o. z wymianą grzejników, modernizację węzła cieplnego, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, zimnej wody, kanalizacji i hydrantowej.
Zmodernizowany zostanie także system wentylacji mechanicznej z klimatyzacją oraz oświetlenie wraz z wymianą opraw na nowe energooszczędne oświetlenie typu LED. Zainstalowany zostanie system BMS (Building Management System) sterujący m.in. instalacjami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, centralnym ogrzewaniem i oświetleniem.
Ponadto docieplony zostanie strop pod nieogrzewanym poddaszem i wymieniona część stolarki okiennej i drzwiowej.

Umowę podpisali Grażyna Spiechowicz-Kristensen, Zastępca Dyrektora Biblioteki Narodowej i Tomasz Paweł Osewski, Prezes Zarządu firmy WIBAR – Instalacje sp. z o.o. sp. k. z Warszawy, która została wykonawcą prac wybranym w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.