Raporty BN - Biblioteka Narodowa

RAPORTY BN

Biblioteka Narodowa corocznie przygotowuje raporty na temat stanu czytelnictwa, bibliotek oraz ruchu wydawniczego w Polsce.

Prezentowane są dane statystyczne, gromadzone za pośrednictwem Głównego Urzędu Statystycznego, renomowanych firm sondażowych oraz badań własnych. Część danych publikowana jest od razu po ich uzyskaniu, następnie przygotowywane są szczegółowe opracowania obejmujące także analizy, interpretacje i komentarze autorstwa specjalistów - pracowników BN.

Raporty opracowywane są konsekwentnie w oparciu o jednolitą metodologię, umożliwiającą porównanie danych za różne okresy.