Stan bibliotek w Polsce - Biblioteka Narodowa

EN

Stan bibliotek w Polsce

Prezentowany rocznik – od 2016 roku publikowany w rozszerzonym zakresie i nowym kształcie edytorskim – stanowi kontynuację serii raportów Biblioteki Narodowej dotyczących bibliotek w Polsce.

Na treść rocznika składa się część analityczna (opisowa) oraz tabelaryczna i mapy wybranych wskaźników. Układ i zakres przedmiotowy analiz zawartych w publikacji został utrzymany, aby zachować ciągłość badań nad stanem, organizacją i potencjałem bibliotek w Polsce.

Obok wprowadzenia do zagadnień dotyczących funkcjonowania bibliotek czytelnik znajdzie w raporcie omówienie, na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, stanu i potencjału bibliotek publicznych, naukowych, pedagogicznych, fachowych, fachowo-beletrystycznych, ośrodków inte czy towarzystw naukowych. Publikację uzupełnia aneks zawierający formularz GUS K-03. Sprawozdanie biblioteki za dany rok.