Ruch Wydawniczy w Liczbach 2022 P - Biblioteka Narodowa

EN

Ruch Wydawniczy w Liczbach 2022 P

W 2022 roku Biblioteka Narodowa otrzymała aktualne numery 6 159 periodyków. Jest to liczba o 136 tytułów i 2% mniejsza niż w 2021 roku. Spadek ten można postrzegać jako kolejny krok w procesie ograniczania liczby publikowanych w Polsce tytułów gazet i czasopism, jaki obserwujemy od pięciu lat.

Od roku 2017 roczny zbiór periodyków przesyłanych przez wydawców do Narodowej Książnicy zmniejszył się już o 1 322 tytuły, czyli o 18%. Z drugiej strony należy zauważyć, że ubytek tytułów z roku 2022 jest stosunkowo skromny na tle zmian zachodzących w poprzednich latach, spadki dotknęły nielicznych tylko kategorii periodyków, a większa część brakujących tytułów należy do jednej kategorii – czasopism naukowych. Wydaje się więc bardziej właściwe uznać rok 2022 nie za okres gwałtownych zmian, ale raczej czas pewnej stabilizacji, zwłaszcza biorąc pod uwagę ogólną nienajlepszą sytuację na rynku gazet i czasopism.

Pobierz Ruch Wydawniczy w Liczbach

publikacja elektroniczna
seria: Ruch Wydawniczy w Liczbach
tom 76: 2022 Periodyki
wydanie pierwsze
rok wydania: 2023
stron: 82
ISSN 2083-6953