Między historycznymi mitami a opisem źródła. Sakramentarz Tyniecki i problemy związane z jego średniowieczną proweniencją. Referat Pawła Figurskiego - Zapraszamy - Biblioteka Narodowa

EN

Między historycznymi mitami a opisem źródła. Sakramentarz Tyniecki i problemy związane z jego średniowieczną proweniencją. Referat Pawła Figurskiego

Karta z Sakramentarza Tynieckiego
Karta z Sakramentarza Tynieckiego (BN BOZ 8)

Serdecznie zapraszamy na najbliższe seminarium historyczne Biblioteki Narodowej. W piątek 10 stycznia 2020 r. o godz. 13:00 referat pt. „Między historycznymi mitami a opisem źródła. Sakramentarz Tyniecki i problemy związane z jego średniowieczną proweniencją” wygłosi dr Paweł Figurski (Instytut Historii PAN).

Celem wystąpienia jest rewizja dotychczasowej historiografii na temat Sakramentarza Tynieckiego (BN BOZ 8). Zakwestionowany zostanie pogląd, że ten średniowieczny rękopis został wyprodukowany na zamówienie władcy i był przeznaczony dla klasztoru w Tyńcu. Argumentacja przeprowadzona zostanie na podstawie analizy źródła, a nie hipotetycznej rekonstrukcji kontekstu historycznego, który skłonił dotychczasowych badaczy do przyjęcia wielu wątpliwych tez.
Seminarium odbędzie się w gmachu głównym Biblioteki Narodowej przy alei Niepodległości 213, w sali 200 na parterze.

Uprzejmie informujemy, że planowane na 17 stycznia wystąpienie dr. Jana Olaszka pt. „Między fascynacją a wsparciem dla ruchu społecznego. Kilka słów o czytelnictwie publikacji drugiego obiegu w PRL” zostało odwołane.

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium historyczne Biblioteki Narodowej. W piątek 24 stycznia 2020 r. o godz. 13 z odczytem pt. „Wojna polsko-bolszewicka w literaturze i tekstach kultury” wystąpi dr Michał Ceglarek (Wydział Polonistyki UJ).

Seminarium odbędzie się w gmachu głównym Biblioteki Narodowej przy alei Niepodległości 213, w sali 200 na parterze.

UDOSTĘPNIJ: