Instytuty - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

INSTYTUTY

Instytut Bibliograficzny

Zofia Żurawińska – kierownik
tel. (22) 608 29 21,
e-mail: z.zurawinska@bn.org.pl

Pracownia Teorii i Organizacji Bibliografii
Szymon Kiełpiński – kierownik
tel. 22 608 24 28,
e-mail: s.kielpinski@bn.org.pl

Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej
Szymon Kiełpiński – kierownik
tel. 22 608 24 28,
e-mail: s.kielpinski@bn.org.pl

Pracownia Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej
dr Jolanta Hys – kierownik

tel. (22) 608 28 18,
e-mail: j.hys@bn.org.pl

Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej
dr Bartłomiej Kaczorowski – kierownik

tel. (22) 608 22 08,
e-mail: b.kaczorowski@bn.org.pl

Pracownia Kontroli i Udostępniania Rekordów
Agnieszka Monczak – kierownik

tel. (22) 608 29 35,
e-mail: a.monczak@bn.org.pl

 • Prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i metodyczno-instrukcyjnych oraz działalności normalizacyjnej w zakresie bibliografii, formatów danych, przepisów katalogowania oraz opracowania formalnego i rzeczowego.
 • Upowszechnianie międzynarodowych ustaleń, zaleceń i norm dotyczących bibliografii, formatów danych, przepisów katalogowania oraz opracowania formalnego i rzeczowego.
 • Prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i metodyczno-instrukcyjnych związanych z publikacją bieżącej bibliografii narodowej różnych typów dokumentów.
 • Informacja, doradztwo i konsultacje w zakresie bibliografii, formatów danych, haseł wzorcowych, opracowania formalnego i rzeczowego.

Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych

Jerzy Manikowski – kierownik
tel. (22) 608 2912
e-mail: j.manikowski@bn.org.pl

Bogdan Filip Zerek – zastępca kierownika
tel. (22) 608 27 70
e-mail: b.zerek@bn.org.pl

Pracownia Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych

Pracownia Konserwacji Masowej Arkuszy

Pracownia Konserwacji Masowej Książek

Laboratorium Konserwatorskie Zbiorów Bibliotecznych

Introligatornia Specjalistyczna

 • Prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i metodyczno-instrukcyjnych w zakresie konserwacji zbiorów bibliotecznych.
 • Nadzór konserwatorski nad zbiorami przechowywanymi w BN.
 • Prowadzenie konserwacji zbiorów przechowywanych w BN.
 • Kontrola warunków przechowywania zbiorów w BN.
 • Współpraca z komórkami BN przechowującymi zbiory w ramach profilaktyki i ochrony zbiorów.
 • Typowanie właściwych metod i środków w zakresie konserwacji i profilaktyki zbiorów.
 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami prowadzącymi badania z zakresu konserwacji zbiorów bibliotecznych.
 • Opracowanie zaleceń i norm dotyczących konserwacji zbiorów bibliotecznych oraz upowszechnianie standardów dokumentacji konserwatorskiej.
 • Opracowanie, inicjowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony i konserwacji zbiorów.
 • Upowszechnianie wyników badań naukowych i prac konserwatorskich w szczególności w postaci recenzowanych monografii i tomów zbiorowych oraz artykułów w recenzowanych tomach zbiorowych i w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym lub światowym.
 • Przygotowywanie ekspertyz i innych opracowań na potrzeby Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych organów administracji publicznej i instytucji.

Instytut Książki i Czytelnictwa

dr Tomasz Szwaciński – p.o. kierownika
e-mail: t.szwacinski@bn.org.pl

dr Barbara Budyńska – zastępca kierownika
tel. (22) 608 25 14
e-mail: b.budynska@bn.org.pl

Pracownia Bibliotekoznawstwa
dr Barbara Budyńska – kierownik

Pracownia Badań Czytelnictwa
dr Roman Chymkowski – kierownik

Pracownia Historii Bibliotek i Czytelnictwa
dr Jacek Kordel – kierownik

 • Prowadzenie prac naukowych w dziedzinie bibliotekoznawstwa, współczesnego czytelnictwa oraz historii bibliotek i czytelnictwa.
 • Upowszechnianie wyników prac naukowych w postaci recenzowanych monografii i tomów zbiorowych, artykułów w recenzowanych tomach zbiorowych i czasopismach naukowych o zasięgu krajowym lub światowym, bibliografii, edycji źródeł, przekładów, a także referatów na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.
 • Współpraca z instytucjami naukowymi i bibliotekami w kraju i za granicą.
 • Przygotowywanie ekspertyz i opracowań.
 • Działalność szkoleniowa i konsultacyjna.
 • Działalność informacyjna i popularyzatorska.