Pozostałe komórki organizacyjne - Biblioteka Narodowa

EN

Pozostałe komórki organizacyjne

Archiwum

Maria Remisz – kierownik
tel. (22) 608 29 75
e-mail: m.remisz@bn.org.pl

Tomasz Mińko – zastępca kierownika
tel. (22) 608 25 62
e-mail: t.minko@bn.org.pl

Dodatkowy kontakt
tel. (22) 608 25 62, (22) 608 29 65
e-mail: archiwum@bn.org.pl
biuro pok. 1067, 1066

 • Przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych Biblioteki.
 • Prowadzenie ewidencji oraz przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji.
 • Przeprowadzanie skontrum dokumentacji zgromadzonej w magazynie głównym Archiwum.
 • Porządkowanie i opracowanie przechowywanej w Archiwum dokumentacji, przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym.
 • Udostępnianie przechowywanej dokumentacji.
 • Wycofywanie dokumentacji ze stanu Archiwum w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej.
 • Przeprowadzanie kwerend archiwalnych (poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń lub problemów).
 • Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej brakowaniu.
 • Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania Archiwum Państwowemu.
 • Szkolenie pracowników komórek organizacyjnych Biblioteki w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją.
 • Współpraca z nadzorującym Archiwum Państwowym.

Kancelaria

Agata Siry – kierownik
tel. (22) 608 24 64
e-mail: a.siry@bn.org.pl
e-mail: kancelaria@bn.org.pl

Grażyna Łęcka – zastępca kierownika
tel. (22) 608 22 82
e-mail: g.lecka@bn.org.pl

Kontakt w sprawach korespondencji i przesyłek:
tel. (22) 608 22 82

Kontakt w sprawach egzemplarza obowiązkowego:
tel. (22) 608 22 81
e-mail: eo@bn.org.pl

Przyjmowanie interesantów:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 – pok. 283, wejście B

 • Obsługa kancelaryjna Biblioteki Narodowej.
 • Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego obiegu korespondencji.
 • Przyjmowanie wpływu egzemplarza obowiązkowego i przekazywanie do odpowiednich komórek organizacyjnych.
 • Udzielenie informacji dotyczących przesyłania egzemplarza obowiązkowego.
 • Współpraca z podmiotami realizującymi usługi pocztowe i kurierskie.

Służba Ochrony

Andrzej Bujanowicz – szef ochrony
tel. (22) 608 22 01
e-mail: a.bujanowicz@bn.org.pl

Dariusz Kajak – zastępca szefa ochrony
tel. (22) 608 22 02
e-mail: d.kajak@bn.org.pl

Całodobowy kontakt
tel. (22) 608 22 22
fax (22) 825 56 59
e-mail: ochrona@bn.org.pl

 • Zabezpieczenie obiektów bibliotecznych przed kradzieżą, zniszczeniem lub dewastacją.
 • Konwojowanie mienia Biblioteki.
 • Wewnętrzna Służba Ochrony Biblioteki Narodowej realizuje zadania nałożone: 
  • Ustawą z dn. 22.08.1997 r.o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr. 114 poz. 740);
  • Rozporządzeniami około ustawowymi regulującymi zasady funkcjonowania WSO;
  • Planem Ochrony Biblioteki Narodowej uzgodnionym z Komendą Stołeczną Policji;
  • Zarządzeniami Dyrektora Biblioteki Narodowej wprowadzającymi stosowne instrukcje dotyczące Służby Ochrony.