Profilaktyka - Biblioteka Narodowa

EN

Profilaktyka

Działania profilaktyczne (konserwacja zachowawcza), czyli ochrona całego księgozbioru, to strategiczny kierunek ochrony dla zbiorów, które są wieczyście przechowywane. Na bieżąco nadzoruje się warunki klimatyczne w magazynach zbiorów, regularnie oczyszcza się zbiory, wymienia opakowania ochronne lub wprowadza nowoczesne opakowania dla zbiorów, które tego wymagają. Kompleksowe działania realizowane są przy pomocy specjalistycznego sprzętu i aparatury. Badania służą również rozpoznawaniu i charakteryzowaniu czynników powodujących niszczenie i degradację materiałów bibliotecznych.

Do profilaktyki stosowanej w Bibliotece Narodowej należy zapewnienie obiektom:

 • optymalnego mikroklimatu (utrzymywanie w magazynach stabilnej temperatury i wilgotności względnej powietrza (temperatura 16-18 °C, wilgotność względna powietrza 40-50%) dla zbiorów głównych (papier, skóra), a dla kolekcji nietypowych zgodnie z wytycznymi PN-ISO 11799
 • czystości mikrobiologicznej (wykonywanie badań i przeglądów mikrobiologicznych, stosowanie zasady dezynfekowania wszystkich nowo wprowadzanych obiektów z rynku pozawydawniczego).
 • właściwego sposobu ich przechowywania:
  • bezpieczne warunki przechowywania zbiorów: lokalizacja magazynów, sposób rozmieszczenia i kształt mebli, opakowania ochronne, maksymalne ograniczanie zarówno świata dziennego jak i sztucznego, eliminowanie promieniowania UV i IR
  • kontrolowanie i ograniczanie poziomu zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych powietrza w magazynach i otoczeniu
  • stosowanie odpowiednich materiałów do opakowań ochronnych
  • kontrolowanie czystości w magazynach
 • stałego monitoringu stanu zachowania: szczególnie obiektów ze zbiorów specjalnych, zbiorów tradycyjnych oraz wykonanych na nośnikach fotograficznych, filmowych i audiowizualnych
 • inwentaryzacji zbiorów: systematyczne, planowane skontra zbiorów głównych i bibliotek zakładowych
 • planów ratunkowych na wypadek katastrofy
 • ograniczanie udostępniania oryginałów poprzez udostępnianie zbiorów zastępczych.

Diagnostyką mikrobiologiczną, chemiczną i fizyczną zbiorów, a także nadzorem nad warunkami ich przechowywania zajmuje się w Bibliotece Narodowej Laboratorium Konserwatorskie Zbiorów Bibliotecznych.