Dostępność Czytelń - Biblioteka Narodowa

EN

Dostępność Czytelń

Czytelnikom z ograniczonymi możliwościami samodzielnego czytania zwykłego druku Biblioteka Narodowa udostępnia sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie z książek, czasopism i innych rodzajów zbiorów na miejscu. Do dyspozycji czytelników będących osobami z niepełnosprawnością wzroku są komputery wyposażone w skanery oraz programy udźwiękowiające, powiększające i programy rozpoznawania tekstu (OCR).

Na dwóch stanowiskach komputerowych jest zainstalowany program odczytu ekranu NVDA, natomiast na trzecim stanowisku jest program odczytu ekranu JAWS. Dzięki temu ze stanowisk komputerowych mogą dogodnie korzystać użytkownicy jednego lub drugiego programu asystującego. Do dyspozycji czytelników jest także urządzenie lektorskie. Osoby posługujące się pismem punktowym Braille’a mogą skorzystać z monitora braille’owskiego. W czytelniach są dostępne panoramiczne powiększalniki stacjonarne, a przy Ladzie Głównej pracownicy BN udostępniają mniejsze powiększalniki przenośne.

Osoby z ograniczonymi możliwościami samodzielnego czytania zwykłego druku mogą korzystać z wybranych książek, czasopism, dokumentów życia społecznego lub z innych publikacji drukowanych, w dostępnym formacie elektronicznym. Dla ułatwienia komunikowania się oraz wsparcia dostępu do informacji osób z niepełnosprawnością słuchu lub ze sprzężoną niepełnosprawnością słuchu i wzroku – do dyspozycji czytelników pozostaje stanowisko komputerowe wyposażone dodatkowo w pętlę indukcyjną. Osoby głuche mogą komunikować się z obsługą Czytelń korzystając z usługi tłumacza języka migowego online dostępnej na miejscu i telefonicznie.

W Czytelniach działa elektroniczny system wsparcia orientacji przestrzennej ułatwiający samodzielne przemieszczanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. W przestrzeni bibliotecznej są dostępne jej dotykowe plany. Na wszystkich kondygnacjach czytelnie i stanowiska przeznaczone dla czytelników są dostępne dla osób przemieszczających się na wózkach.