Otwarte seminaria naukowe online z tłumaczeniem na język migowy (PJM) - Biblioteka Narodowa

EN

Otwarte seminaria naukowe online z tłumaczeniem na język migowy (PJM)

W ramach realizacji Projektu „Dostęp do Skarbów Biblioteki Narodowej” wspieramy dostępność wybranych spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez pracowników Biblioteki Narodowej, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką. Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 14:00 na platformie MS Teams.  

 • 28 marca 2023
  • dr hab. Katarzyna Błachowska, Uniwersytet Warszawski
  • Tożsamość Rusi Kijowskiej: spór o przeszłość – spór o teraźniejszość. Stanowiska historyków rosyjskich, ukraińskich i polskich XIX–XX w.
 • 18 kwietnia 2023
  • prof. Jadwiga Kita-Huber, Uniwersytet Jagielloński
  • Kolekcja Karla Augusta Varnhagena w Bibliotece Jagiellońskiej. Specyfika i propozycja ponownego skatalogowania
 • 25 kwietnia 2023
  • dr Mikołaj Banaszkiewicz
  • Ludwik Słonimski, książki i liberalna kultura polityczna w przedrewolucyjnej Rosji
 • 9 maja 2023
  • dr Jacek Kordel
  • Etos niemieckiego bibliotekarza? Niemieccy bibliotekarze w świetle pamiętników i wspomnień z okresu II wojny światowej

Osoby niewidome mogą zgłaszać potrzebę udostępnienia deskrypcji elementów graficznych prezentacji multimedialnych.

Informacje dotyczące wsparcia dostępności otwartych seminariów naukowych w ramach Projektu „Dostęp do Skarbów Biblioteki Narodowej” można uzyskać pisząc na adres: m.zejmis@bn.org.pl

Projekt pn.: „Dostęp do Skarbów Biblioteki Narodowej” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.