System wsparcia orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących - Biblioteka Narodowa

EN

System wsparcia orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących

W Czytelniach Biblioteki Narodowej działa elektroniczny system wsparcia orientacji przestrzennej. Znaczniki TotuPoint rozmieszczone w przestrzeni bibliotecznej, a także na zewnątrz budynku, nad wejściem A (od strony Pola Mokotowskiego) sygnałami i komunikatami dźwiękowymi informują o określonych miejscach w przestrzeni. Uruchomienie dźwięków generowanych przez znaczniki elektroniczne następuje wtedy, gdy czytelnik uruchomi w swoim telefonie lub w innym urządzeniu mobilnym aplikację TotuPoint, dzięki której znacznik elektroniczny łączy się z owym telefonem.

Znacznik znajdujący się nad wejściem A ułatwia orientację osobom niewidomym i słabowidzącym zmierzającym do Czytelń wskazując, gdzie dokładnie znajduje się wejście złożone z drzwi obrotowych (po prawej) i drzwi wahadłowych (po lewej). Znacznik generuje komunikat głosowy. W aplikacji TotuPoint użytkownik systemu otrzymuje informację o możliwości otwarcia drzwi wahadłowych. Otwierane wprost z telefonu, drzwi wahadłowe zapewniają komfortowe i bezpieczne wejście do budynku osobom, dla których drzwi obrotowe stanowią wyzwanie. Dotyczy to między innymi osób poruszających się na wózkach lub z psami asystującymi. Drzwi wahadłowe można otworzyć przyciskiem znajdującym się na ścianie przed wejściem po lewej stronie.

Emitowane dźwięki, komunikujące użytkownikom systemu rozmieszczenie znaczników elektronicznych wewnątrz budynku, zostały dostosowane do miejsc, w których się znajdują. Do wszystkich rodzajów dźwięków dodano charakterystyczny motyw przypominający krótki dzwonek z nietypowym pogłosem. W przestrzeni bibliotecznej są rozmieszczone znaczniki elektroniczne w następujących miejscach (w nawiasach określenie dźwięku emitowanego przez znacznik):

  • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami (komunikat głosowy)
  • Słup w hallu przy Czytelni Prasy (dźwięk kartkowania książek)
  • Lada Główna (dźwięk kartkowania książek)
  • Plan biblioteki (dźwięk kartkowania książek)
  • Wejście do Czytelni Zasobu Wieczystego (dźwięk otwieranych i zamykanych drzwi do Czytelni Zasobu Wieczystego)
  • Winda przy Czytelni Załuskich (dźwięk otwieranych i zamykanych drzwi windy)
  • Winda przy Czytelni Dolnej (dźwięk otwieranych i zamykanych drzwi windy)
  • Wejście do Czytelni Małej (dźwięk kartkowania książek)