O projekcie - Biblioteka Narodowa

EN

O projekcie

Projekt „e-usługa OMNIS” polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce.

 

W ramach projektu zostały uruchomione 3 odrębne i zintegrowane e-usługi:

 • Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS – usługa pozwalająca przeszukać zasoby wszystkich bibliotek w Polsce z jednego miejsca oraz przeszukiwać pełnotekstowo treści książek, czasopism i artykułów w postaci cyfrowej;
 • Polona w Chmurze dla bibliotek – usługa pozwalająca bibliotekom na bezpłatne tworzenie i zarządzanie własnymi kolekcjami cyfrowymi oraz długoterminową archiwizację ważnych dokumentów i publikacji;
 • Repozytorium wydawnicze e-ISBN – usługa umożliwiająca udostępnianie pełnych i zestandaryzowanych informacji o istniejących i planowanych publikacjach.

Korzystanie z e-usług będzie możliwe niezależnie od miejsca przebywania ani zastosowanej technologii, zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych.

Projekt jest tworzony z uwzględnieniem projektowania zorientowanego na użytkownika. Odbiorcami projektu „e-usługa OMNIS” będą trzy grupy interesariuszy, w tym przede wszystkim użytkownicy indywidualni (uczniowie, studenci uczelni wyższych, pracownicy instytucji naukowych, nauczyciele, bibliotekarze), podmioty instytucjonalne (w tym głównie biblioteki) oraz przedsiębiorcy działający na rynku wydawniczym i w obrębie branży kreatywnej.

 

OMNIS to:

 • nowa jakość e-usług publicznych
 • jeden punkt dostępu do zasobów Biblioteki Narodowej i innych bibliotek w kraju oraz bieżącej oferty wydawniczej
 • zwiększenie widoczności zasobów bibliotecznych w Internecie
 • zwiększenie efektywności zarządzania zasobami bibliotecznymi w Polsce
 • wzrost wykorzystania i zainteresowania publikacjami przez różne grupy interesariuszy
 • dostarczenie precyzyjnych informacji o zbiorach tradycyjnych i cyfrowych, opracowanych według jednolitych zasad
 • zabezpieczenie zasobów cyfrowych i ich długoterminowa archiwizacja
 • zwiększenie ochrony prawno-autorskiej
 • poprawa warunków pracy badawczej naukowców
 • zmniejszenie kosztów elektronicznej archiwizacji zbiorów, utrzymania i rozwijania rozproszonych systemów wspierających lokalne biblioteki
 • możliwość włączenia zasobów krajowych do globalnych sieci danych bibliotecznych.

Projekt „e-usługa OMNIS” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Wartość projektu: 39 016 380,34 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 32 994 173,68 PLN

Termin realizacji projektu: październik 2016 – wrzesień 2019