Dokumenty - Biblioteka Narodowa

EN

Dokumenty

Dokumenty rozproszone

 

Zaświadczenie o obywatelstwie
Zaświadczenie Konsulatu Generalnego w Rzymie o obywatelstwie polskim, Rzym 27 czerwca 1945
Z archiwum Gustawa Herlinga-Grudzinskiego w Neapolu
UAM Honoris
Doktorat honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 20 maja 1991
Z archiwum Gustawa Herlinga-Grudzinskiego w Neapolu
Honoris UMCS
Doktorat honoris causa Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 21 maja 1997
Z archiwum Gustawa Herlinga-Grudzinskiego w Neapolu
honoris UJ
Doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 20 maja 2000
Z archiwum Gustawa Herlinga-Grudzinskiego w Neapolu
Przyjecie do PEN club
Angielski PEN Club przyjmuje Pisarza do swego grona, 14 marca 1951
Z archiwum Gustawa Herlinga-Grudzinskiego w Neapolu
Legitymacja członkowska polskiego PEN Clubu, Warszawa 1994
Z archiwum Gustawa Herlinga-Grudzinskiego w Neapolu
Legitymacja członkowska Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie
Z archiwum Gustawa Herlinga-Grudzinskiego w Neapolu
Paszport wydany przez Konsulat Generalny RP w Dublinie
Z archiwum Gustawa Herlinga-Grudzinskiego w Neapolu
Legitymacja członkowska Polskiej Partii Socjalistycznej w Wielkiej Brytanii, Londyn 1948
Z archiwum Gustawa Herlinga-Grudzinskiego w Neapolu
Brytyjska licencja na odbiór programów radiowych, 1950
Z archiwum Gustawa Herlinga-Grudzinskiego w Neapolu

 

**||**

 

 

Materiały udostępnione za zgodą Spadkobierców
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Całość ani żadna z części nie może być rozpowszechniana w celach komercyjnych ani żadnych innych bez pisemnej zgody.