Inny świat - Biblioteka Narodowa

EN

Inny świat

Inny świat

 

Telegram od Andrzeja Ciołkosza, tłumacza Innego świata, informujący o przyjęciu do druku wersji angielskiej: WIDZIAŁEM SIĘ Z WYDAWCĄ KSIĄŻKA OSTATECZNIE PRZYJĘTA WIĘC KONIEC ZMARTWIEŃ GRATULACJE SERDECZNOŚCI DLA WAS OBOJGA. ANDRZEJ

Ze zbiorów J. Chodakowskiego (Londyn)

 

Gustaw Herling-Grudziński o książce Inny świat. Zapiski sowieckie

Audycja Radia Wolna Europa z 1982 roku.

Umowa inny swiat recto
Umowa na publikację Innego Świata zawarta z wydawnictwem Williama Heinemanna w Londynie 28 sierpnia 1950, s. 1
Z archiwum Gustawa Herlinga-Grudzinskiego w Neapolu
umowa inny swiat verso
Umowa na publikację Innego Świata zawarta z wydawnictwem Williama Heinemanna w Londynie 28 sierpnia 1950, s. 2
Z archiwum Gustawa Herlinga-Grudzinskiego w Neapolu
Notatka do preasy anglojezycznej
Notatka Gustawa Herlinga-Grudzińskiego o Innym świecie w prasie anglojęzycznej
Z archiwum Gustawa Herlinga-Grudzinskiego w Neapolu 
Inny swiat okładka

Brulion zawierający rękopis Innego świata

Spisał Jan Chodakowski: Dziad mój, płk. Stanisław Bogdan Rządkowski (rocznik 1893), z-ca dowódcy saperów do września 1939 – podobnie jak wielu zdemobilizowanych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, musiał uczyć się nowego fachu. Ukończył kurs introligatorski i założył pracownię Ex Libris, upatrując w tym przedsięwzięciu godziwy kawałek chleba na przyszłość. Po zatrudnieniu jako pomocników dwóch generałów – jednego gen. broni, drugiego gen. dywizji – zespół introligatorski był w komplecie.

… Niekiedy pojawiało się szczególne zlecenie, jak od młodego pisarza i kawalera Virtuti Militari, który zamierzał w miesiąc spisać swoje łagrowe wspomnienie. Przed wyjazdem do Rugby, gdzie dzieło powstało, Gustaw Herling-Grudziński zlecił introligatorni przygotowanie brulionu w twardej oprawie, ze stronami in blanco. Niebawem powstał na nich rękopis pod tytułem Martwi za życia, wydany następnie jako Inny świat, przez londyńską oficynę Gryf.

Inny świat pierwsza strona

Strona tytułowa Innego świata

Ze zbiorów J. Chodakowskiego (Londyn)

Inny świat strona 1

Rękopis Innego świata

Inny świat strona 2

Rękopis Innego świata

Inny świat strona 3

Rękopis Innego świata

Inny świat strona 4

Rękopis Innego świata

 

**||**

 

 

Materiały udostępnione za zgodą Spadkobierców
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Całość ani żadna z części nie może być rozpowszechniana w celach komercyjnych ani żadnych innych bez pisemnej zgody.