O projekcie - Biblioteka Narodowa

EN

O projekcie

logo eea grants       logo norway grants         logo mkidn       logo operatora programu

Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie – europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII w.

Dzięki realizacji tego projektu w latach 2014–2017 Pałac Rzeczypospolitej przeszedł gruntowną modernizację. Wyremontowano wszystkie elewacje pałacu, odrestaurowane zostały rzeźby zwieńczające tympanon od strony Placu Krasińskich a także płaskorzeźby oraz sztukaterie na wszystkich fasadach. Wymienione zostały wszystkie okna i obróbki blacharskie oraz schody zewnętrzne od strony zachodniej, południowej i północnej. Wykonano przeszklenia arkad od strony ogrodu. Zainstalowano nowy, energooszczędny system iluminacji budynku.

Zlikwidowano bariery architektoniczne aby dostosować budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych – w wejściu od strony południowej zamontowane zostały drzwi automatyczne i platformy schodowe na zewnątrz i wewnątrz budynku. Zainstalowano windę i wyremontowano łazienki w piwnicach pamiętając o zachowaniu dostępności dla osób mających trudności z poruszaniem się.

W ramach projektu Płac Rzeczypospolitej wyposażony został w nowoczesny sprzęt multimedialny, między innymi ekrany w arkadach od strony Placu Krasińskich, na których prezentowane są zbiory Biblioteki Narodowej. Zakupiono specjalistyczne gabloty wystawiennicze dostosowane do prezentacji cennych i wrażliwych eksponatów.

Na realizację projektu Biblioteka Narodowa otrzymała 100% dofinasowania w wysokości 13,7 mln zł w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014, ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.