Aktualności projektu - Biblioteka Narodowa

EN

Aktualności projektu

Zakończenie prac (grudzień 2022)

Obecnie trwają czynności związane z odbiorem prac wykonywanych w ramach projektu „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”. Zakończono montaże systemów wentylacji, ogrzewania, oświetlenia wraz ze sterowaniem. Uzupełniono ubytki sztukaterii.

Na ukończeniu jest także izolacja pionowa fundamentów na zewnątrz budynku. Po wykonaniu izolacji i zasypaniu wykopów, dawna opaska betonowa zastępowana jest opaską żwirową, co zapobiegnie odbijaniu wody opadowej na elewację z piaskowca. Dzięki temu ściany będą się mniej brudziły i nie będą ulegały degradacji.

Jednocześnie w trakcie realizacji jest kolejny etap rewitalizacji Pałacu Rzeczypospolitej w ramach projektu pn.: Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie” dofinansowanego ze środków EOG i budżetu państwa.

 Postęp prac (lipiec – sierpień 2022)

W piwnicach pałacu montowane są instalacje wodne, c.o., wentylacyjne, elektryczne i teletechniczne. Złożony układ rur, kanałów i przewodów znajdzie się pod podłogą piwnic.

W pomieszczeniach na parterze i piętrach rozpoczęły się prace wykończeniowe. Uzupełniane są tynki i sztukaterie, które musiały być skute w celu montażu instalacji.

Na dachu, wykonano obróbki blacharskie wyrzutni powietrza z systemu wentylacji.

Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa ścian piwnic Pałacu Rzeczypospolitej

Prace związane z izolacją ścian piwnic firma Ecofair rozpoczęła od strony Ogrodu Krasińskich. Po przygotowaniu placu budowy zdemontowano opaskę betonową i etapami wykonywane są wykopy wokół fundamentów. Po odsłonięciu, ściany fundamentów pałacu są wzmacniane, wyrównywane i przygotowywane do nałożenia warstwy izolacyjnej.

Izolacja ścian piwnic – podpisanie umowy

 

W dniu 01.07.2022 roku Biblioteka Narodowa zawarła umowę z firmą Ecofair Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, której przedmiotem jest „Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa ścian piwnic w obiekcie zabytkowym Biblioteki Narodowej – Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”, w zakresie zadania pod nazwą „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”. Umowę podpisała Grażyna Spiechowicz-Kristensen, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej oraz – ze strony wykonawcy – Andrzej Karczykowski, prezes zarządu Ecofair Sp. z o.o.

 

Postęp prac (styczeń-luty 2022)

 

W piwnicach budynku pałacu trwa instalacja systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W całym budynku montowane są elementy systemu wentylacji.

 

Zobacz galerię zdjęć:

Postęp prac (listopad/grudzień 2021)

W budynku Pałacu Rzeczypospolitej trwa montaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z nowymi grzejnikami. Montowane są elementy układu wentylacji i połączeń central wentylacyjnych. Dobiegają końca prace związane z instalacją węzła cieplnego.

Zobacz galerię zdjęć

 

Postęp prac (wrzesień/październik 2021)

Trwają prace związane z hydroizolacją piwnic. W całym budynku układana jest instalacja centralnego ogrzewania wraz z okablowaniem systemu sterowania (BMS – Building Management System) oraz montażem nowych grzejników. W trakcie realizacji jest instalacja oświetleniowa oraz elementy systemu wentylacji. Na poddaszu, w wykończonych pomieszczeniach, zainstalowano centrale i kanały wentylacyjne.

Zobacz galerię zdjęć

 

Postęp prac (maj/czerwiec 2021)

Kontynuowane są prace związane z hydroizolacją piwnic.

Na strychu trwa wykańczanie suchej zabudowy pomieszczeń technicznych z płyt ognioodpornych oraz izolacja i wykonanie posadzki.

Większość zbędnych ścianek działowych w pomieszczeniach na piętrze została zdemontowana.

Wymieniana jest instalacja centralnego ogrzewania.

Zobacz galerię zdjęć

 

Postęp prac (marzec 2021)

Trwają prace wykończeniowe na poddaszu. Wykonano docieplenie więźby dachowej, wykonywana jest sucha zabudowa pomieszczeń technicznych z płyt ognioodpornych.

Rama stalowa H na pierwszym piętrze jest zabezpieczana przeciwpożarowo.

W piwnicach wykonywane są prace hydroizolacyjne.

Zobacz galerię zdjęć

 

Postęp prac (luty 2021)

W piwnicach prace związane z wykonywaniem podbić i wybieraniem urobku są już na ukończeniu. Wykonano instalację kanalizacyjną bytową i deszczową poziomą. Trwają prace przy wykonywaniu podbudowy pod płytę denną piwnic oraz prace hydroizolacyjne.

Na pierwszym piętrze zdemontowano ścianę konstrukcyjną, której funkcję przejęła rama stalowa. Na poddaszu wykonano konstrukcję wsporczą central.

Zobacz galerię zdjęć

 

Postęp prac (styczeń 2021)

W piwnicach kontynuowane są prace związane z podbijaniem fundamentów i wywożeniem urobku. Wykonywane są podbudowy z chudego betonu pod płytę denną piwnic oraz izolacja pozioma fundamentów. Rozpoczęto wykonywanie kanalizacji sanitarnej poziomej.

Na pierwszym piętrze wykonano montaż ramy stalowej w osi H. Na poddaszu rozpoczęto wykonywanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne. Wykonawca jest w trakcie dostarczania urządzeń przeznaczonych do montażu w obiekcie.

Zobacz galerię zdjęć

 

Postęp prac (grudzień 2020)

W piwnicach trwają prace związane z wybieraniem urobku oraz podbiciami fundamentów. Rozpoczęto prace przygotowawcze dotyczące podbudowy płyty dennej piwnic.

Na pierwszym piętrze wykonano poduszki betonowe ramy stalowej w osi H, która przejmie funkcję konstrukcyjną po demontażu ściany. Wykonano zabezpieczenia przeciwpyłowe przed wstawieniem konstrukcji ramy.

Na poddaszu wykonywane są poduszki betonowe konstrukcji, na której montowane będą urządzenia wentylacyjne. Stalowe elementy konstrukcji zostały już dostarczone i przetransportowane na poddasze.

Zobacz galerię zdjęć

 

Postęp prac (listopad 2020)

Kontynuowane są prace związane z pogłębianiem piwnic oraz podbijaniem fundamentów.

Zobacz galerię zdjęć

 

Postęp prac (październik 2020)

Wykonano zabezpieczenia obiektu przed rozpoczęciem prac. Trwa pogłębianie fundamentów i posadzek piwnic oraz wybieranie urobku powstałego przy tych pracach. Rozpoczęto prace związane z wykonywaniem konstrukcji stalowej na I piętrze.

Zobacz galerię zdjęć

 

Prace w pałacu ruszyły

W związku z podpisaną 31 lipca 2020 roku umową na realizację prac w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”, w dniu 7 sierpnia 2020 r. nastąpiło wprowadzenie Wykonawcy – firmy Wibar-Instalacje sp. z o.o. na obiekt.

Ze względu na szczególny, zabytkowy charakter budynku, wszystkie pomieszczenia, w których będą odbywały się prace zostaną najpierw zinwentaryzowane oraz wykonana zostanie ich dokumentacja fotograficzna. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy pomieszczenia oraz znajdujące się w nich elementy zabytkowe, artefakty i inne elementy wyposażenia.

Planowany w bieżącym roku zakres prac obejmuje głównie prace na poziomie -1. Będą to w szczególności: roboty ziemne, podbicie fundamentów, wykonanie kanałów podposadzkowych i izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej oraz roboty murarskie, posadzkarskie i wykończeniowe. Wymienione zostaną instalacje sanitarne i elektryczne.

Umowa na realizację robót budowlanych podpisana

31 lipca 2020 roku w siedzibie Biblioteki Narodowej podpisano umowę na realizację prac w ramach zadania pn. „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5  w Warszawie”.

Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w obiekcie zabytkowym Biblioteki Narodowej -  Pałacu Rzeczypospolitej, w tym: modernizację instalacji c.o. z wymianą grzejników, modernizację węzła cieplnego, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, zimnej wody, kanalizacji i hydrantowej.
Zmodernizowany zostanie także system wentylacji mechanicznej z klimatyzacją oraz oświetlenie wraz z wymianą opraw na nowe energooszczędne oświetlenie typu LED. Zainstalowany zostanie system BMS (Building Management System) sterujący m.in. instalacjami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, centralnym ogrzewaniem i oświetleniem.
Ponadto docieplony zostanie strop pod nieogrzewanym poddaszem i wymieniona część stolarki okiennej i drzwiowej.

Umowę podpisali Grażyna Spiechowicz-Kristensen, Zastępca Dyrektora Biblioteki Narodowej i Tomasz Paweł Osewski, Prezes Zarządu firmy WIBAR – Instalacje sp. z o.o. sp. k. z Warszawy, która została wykonawcą prac wybranym w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Biblioteka Narodowa uzyskała fundusze na modernizację energetyczną Pałacu Rzeczypospolitej

W dniu 30 kwietnia 2019 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”.

Dzięki dofinansowaniu budynek Pałacu Rzeczypospolitej stanie się bardziej energooszczędny, będzie emitował mniej zanieczyszczeń powietrza oraz bardziej ekonomiczny w eksploatacji.

Działania te wpisują się w ideę ochrony środowiska poprzez zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w infrastrukturze publicznej oraz poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 1.3.1 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Umowę podpisali Pani Grażyna Spiechowicz-Kristensen, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej i Pan Artur Szymon Michalski, zastępca prezesa Zarządu i Pani Aneta Pintkowska-Bryłka, pełnomocnik, p.o. Głównego Księgowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.