Archiwum programów zakończonych - Biblioteka Narodowa

EN

Archiwum programów zakończonych

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasoby cyfrowe”

W 2010 r. Biblioteka Narodowa jest instytucją zarządzającą dla Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasoby cyfrowe” Priorytet 1 – „Digitalizacja materiałów bibliotecznych”.

Więcej informacji na stronach Ministerstwa

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i czytelnictwo”

Od 2009 r. Biblioteka Narodowa jest instytucją zarządzającą dla Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i czytelnictwo. Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”

Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa”

Od 2005 r. Biblioteka Narodowa jest instytucją zarządzającą dla dwóch priorytetów programu operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa”:

Priorytet I: Rozwój księgozbiorów bibliotek

Kontakt:

Sylwia Kot
tel.: (22) 608 22 58; (22) 608 22 50
e-mail: s.kot@bn.org.pl

Inne telefony kontaktowe:
(22) 608 22 37
(22) 608 28 38 – Stefania Kwiatkowska

Priorytet III: Rozwój czasopism kulturalnych

Uwaga: od roku 2009 zadania Priorytetu III przejął Priorytet I – Promocja literatury i piśmiennictwa kulturalnego Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i Czytelnictwo” – zarządzany przez Instytut Książki

Priorytet II programu „Promocja czytelnictwa” Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa jest zarządzany przez Instytut Książki.

Więcej o Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stronie internetowej Ministerstwa.