Dla autorów - Biblioteka Narodowa

EN

Dla autorów

Publikacja pokonferencyjna

Uprzejmie prosimy o przesłanie materiałów przygotowanych zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wydawnictwie BN https://www.bn.org.pl/wydawnictwo/instrukcja-dla-autorow do 31 marca 2023 roku na adres kierownika Wydawnictwa: m.michowicz@bn.org.pl.

_____

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego