Biblioteki Publiczne w Liczbach 1999–2010 - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteki Publiczne w Liczbach 1999–2010

Roczniki

Roczniki opracowywane były w Pracowni Bibliotekoznawstwa IKiCz BN i publikowane przez Bibliotekę Narodową od 1972 r. (pierwszy rocznik przedstawiał dane za 1971 r.). Zawierają analizę statystyczną sytuacji organizacyjnej i wyników działania bibliotek publicznych w Polsce, opartą na oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego i sprawozdaniach opisowych wojewódzkich bibliotek publicznych. Publikacja rejestruje także wpływ zmian o szerszym zasięgu na funkcjonowanie bibliotek, w tym przeobrażeń globalnych o charakterze cywilizacyjnym i technologicznym oraz zmian specyficznych dla społeczeństwa polskiego natury społecznej, demograficznej i kulturowej.

Pobierz rozszerzoną informację o rocznikach

Układ rocznika:

  • Omówienie wybranych zagadnień dotyczących wyników działania bibliotek publicznych w danym roku.
  • Uwagi i objaśnienia do tablic.
  • Zestawienie zbiorcze o stanie i działalności sieci bibliotek publicznych.
  • Tablice statystyczne danych i wskaźników w porządku alfabetycznym jednostek administracyjnych:
    • w układzie wojewódzkim,
    • w układzie powiatowym.
  • Tzw. tablice indeksowe, w układzie wynikającym z wartości danego wskaźnika.
  • Mapy wybranych wskaźników według województw.

Redakcja techniczna: Zakład-Wydawnictwo BN. Wersja elektroniczna Wojciech Buksowicz