Stan bibliotek w Polsce 2013 - Biblioteka Narodowa

EN

Stan bibliotek w Polsce 2013

Stan bibliotek w Polsce 2013. Wybrane dane i wskaźniki

Biblioteka Narodowa przedstawia zestaw podstawowych danych i wskaźników dotyczących wyników funkcjonowania bibliotek w Polsce w 2013 r. opracowanych na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.