Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 r. - Biblioteka Narodowa

EN

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 r.

Izabela Koryś, Dominika Michalak, Roman Chymkowski


Biblioteka Narodowa (BN) prowadzi sondaże czytelnictwa co dwa lata od 1992 roku. W listopadzie 2014 roku wspólnie z TNS Polska przeprowadziła kolejne badanie. Tak jak w latach poprzednich zrealizowano je na próbie reprezentatywnej obywateli Polski w wieku 15 lat i więcej. Od 2010 roku ankiety przeprowadzane są metodą wspomaganego komputerowo wywiadu kwestionariuszowego (CAPI). Liczebności prób w latach 2010, 2012 i 2014 wynosiły odpowiednio 2008, 3001 i 3000 respondentów. Niniejszy raport zawiera omówienie wyników badania z 2014 roku, a także zestawienie wartości głównych wskaźników z ostatnich sześciu lat. Raport ma charakter wstępny – pogłębione analizy będą sukcesywnie publikowane przez pracowników BN w czasopismach i opracowaniach naukowych.
  • publikacja elektroniczna
  • wydanie: pierwsze
  • rok wydania: 2015
  • stron: 56
  • ISBN: 978-83-7009-607-6
Pobierz PDF