Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 r. - Biblioteka Narodowa

EN

Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 r.

Dominika Michalak, Izabela Koryś, Jarosław Kopeć


Raport przygotowany przez Pracownię Czytelnictwa Biblioteki Narodowej.

W listopadzie 2015 roku Biblioteka Narodowa przeprowadziła kolejne badanie stanu czytelnictwa w Polsce. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 3049 respondentów w wieku co najmniej 15 lat. Grupa ta została dobrana metodą random route. Wywiady przeprowadzali ankieterzy w domach respondentów, zapisując ich odpowiedzi na przenośnych komputerach (metoda CAPI). W kwestionariuszu powtórzono szereg pytań z poprzednich edycji, zachowując również ich kolejność w ankiecie, tak aby możliwe było porównywanie tegorocznych wyników z rezultatami badań z poprzednich lat. Badania czytelnictwa Biblioteka Narodowa prowadzi od 1992 roku co dwa lata, a od 2014 – co rok.
  • publikacja elektroniczna
  • wydanie: pierwsze
  • rok wydania: 2016
  • stron: 113
  • ISBN: 978-83-7009-645-8
Pobierz PDF