krajowa rada biblioteczna - Biblioteka Narodowa

KRAJOWA RADA BIBLIOTECZNA

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 28 kwietnia 2021 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała trzy opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Sitno – opinia pozytywna
 • Gmina Trzcińsko-Zdrój – opinia pozytywna
 • Gmina Wilkołaz – opinia negatywna

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna omówiła raport o stanie czytelnictwa w Polsce oraz projekt ustawy o ochronie rynku książki, który został ogłoszony przez Polską Izbę Książki.

Posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 25 września 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt. 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała osiem opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Ciepłowody – opinia negatywna
 • Gmina Dobrodzień – opinia pozytywna
 • Gmina Dubienka – opinia pozytywna
 • Gmina Harasiuki – opinia pozytywna
 • Gmina Konarzyny – opinia pozytywna
 • Gmina Morawica – opinia pozytywna
 • Gmina Poddębice – opinia negatywna
 • Gmina Sośno – opinia negatywna

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna omówiła raport o stanie czytelnictwa w Polsce oraz wyniki GUS o stanie bibliotek za rok 2019, a także kontynuowała dyskusję na temat sytuacji bibliotek w okresie pandemii.

Nowa biblioteka zaliczona do naukowych

Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński na podstawie rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz. U. z 2016 r. poz. 137, z późn. zm.) zaliczył do bibliotek naukowych Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC/ Bibliotekę-Fonotekę Związku Kompozytorów Polskich więcej o Nowa biblioteka zaliczona do naukowych

Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Bibliotecznej za rok 2019

Biblioteka Narodowa opublikowała „Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Bibliotecznej za rok 2019”. W okresie sprawozdawczym Rada zajmowała się przede wszystkim rozpatrywaniem wniosków o połączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury. Wydano opinie w sprawie 41 projektów zmian w strukturach organizacyjnych instytucji kultury. Ponadto KRB podjęła uchwałę w sprawie poparcia dla kontynuacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa od 2021 roku więcej o Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Bibliotecznej za rok 2019

Posiedzenie KRB w dniu 17 stycznia 2020 r.

W dniu 17 stycznia 2020 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej z udziałem dyrektorów wojewódzkich bibliotek publicznych i kierowników działów instrukcyjno-metodycznych. W pierwszej części spotkania Krajowa Rada Biblioteczna, zgodnie z art. 7 pkt. 2 ust. 6  ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury więcej o Posiedzenie KRB w dniu 17 stycznia 2020 r.