Warunki przekazywania obiektów cyfrowych do BN - Biblioteka Narodowa

EN

Warunki przekazywania obiektów cyfrowych do BN

Opis warunków przekazywania do Centrum Kompetencji kopii wzorcowej obiektów zdigitalizowanych w ramach zadania wraz z metadanymi lub samych metadanych w przypadku niewytwarzania cyfrowego obiektu