Archiwum Biblioteki Państwowej w Berlinie w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu (oddział w Jeleniej Górze). Referat Jacka Kordela - Zapraszamy - Biblioteka Narodowa

EN

Archiwum Biblioteki Państwowej w Berlinie w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu (oddział w Jeleniej Górze). Referat Jacka Kordela

Serdecznie zapraszamy na najbliższe seminarium historyczne Biblioteki Narodowej. 

W piątek 22 listopada o godz. 13:00 z odczytem „Archiwum Biblioteki Państwowej w Berlinie w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu (oddział w Jeleniej Górze)” wystąpi dr Jacek Kordel.

Po tym, gdy w roku 1941 r. na budynki Pruskiej Biblioteki Państwowej przy berlińskiej Unter den Linden spadły pierwsze alianckie bomby, podjęto decyzję o ewakuacji zbiorów. Druki i rękopisy stopniowo rozmieszczone zostały w klasztorach, zamkach, sztolniach i kopalniach na terenie całych Niemiec. Wiosną 1944 r. część zasobu książkowego biblioteki berlińskiej ulokowana została w budynku jeleniogórskiego Archiwum Miejskiego.

Do zadań karkonoskiego oddziału w pierwszym rzędzie należało gromadzenie druków urzędowych i czasopism. Wraz z pracownikami i katalogami trafiły pod Śnieżkę materiały dokumentujące wojenne nabytki biblioteki berlińskiej. Przedmiotem referatu są zachowane w jeleniogórskim oddziale Archiwum Państwowego we Wrocławiu archiwalia, oświetlające wojenną działalność pruskich bibliotekarzy, w tym przede wszystkim pozyskiwanie druków i rękopisów z terenów okupowanych przez III Rzeszę.

Notatka odręczna
Notatka z 14 czerwca 1941 r., informująca, że transport skonfiskowanych we Francji książek i czasopism, który przekazany został do magazynu, w najbliższym czasie nie zostanie opracowany. (AP Wrocław, Oddział w Jeleniej Górze, Preußische Staatsbibliothek, nr 15, k. 6)

 

W piątek 29 listopada o godz. 13:00 referat „Cenzura carska wobec publikowanej korespondencji wielkich romantyków” wygłosi dr Małgorzata Rowicka

Seminaria odbywają się w gmachu głównym Biblioteki Narodowej przy alei Niepodległości 213, w sali 200 na parterze.

UDOSTĘPNIJ: