Kodeks z utworami Kallimacha ze zbiorów Biblioteki Narodowej jako element dorobku pracowni Stanisława Górskiego. Referat Patryka Sapały - Zapraszamy - Biblioteka Narodowa

EN

Kodeks z utworami Kallimacha ze zbiorów Biblioteki Narodowej jako element dorobku pracowni Stanisława Górskiego. Referat Patryka Sapały

Kodeks z utworami Kallimacha

Serdecznie zapraszamy na najbliższe seminarium historyczne Biblioteki Narodowej. W piątek 6 grudnia o godz. 13:00 referat „Kodeks z utworami Kallimacha ze zbiorów Biblioteki Narodowej jako element dorobku pracowni Stanisława Górskiego” wygłosi Patryk Sapała. Seminarium odbędzie się w sali 1201 na pierwszym piętrze.

Referat przedstawia wyniki analizy źródłoznawczej rękopisu ze zbiorów Biblioteki Narodowej o sygnaturze 3037, zawierającego przede wszystkim wybrane utwory Kallimacha (Filippo Buonaccorsi, Philippus Callimachus Experiens, 1437–1496). Kodeks wprawdzie od dawna funkcjonował w obiegu naukowym, ale niedostateczne jego rozpoznanie utrudniało efektywne wykorzystanie w badaniach szczegółowych i krytycznych edycjach tekstów w nim zawartych. Księga pochodzi z pracowni kanonika krakowskiego i płockiego Stanisława Górskiego (1497–1572), najbardziej znanego jako twórca rękopiśmiennych zbiorów tzw. Acta Tomiciana. Przedstawione tutaj badania traktować należy jako ciąg dalszy prac nad jego dorobkiem w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania materiałów politycznych. Badania kodeksu dzielą się na następujące części. W pierwszej kolejności zajmuję się zawartością rękopisu. Najpierw ustalam źródła, na których oprał się Górski, zbierając materiał do kodeksu. Następnie analizuję cechy zewnętrzne księgi, aby dokładniej wyznaczyć datę jej powstania i miejsce w dorobku pracowni kanonika. Na koniec próbuję odpowiedzieć na pytanie, jaki komunikat chciał przekazać Górski czytelnikowi skomponowanego przez siebie zbioru tekstów. Osobno zajmuję się historią kodeksu od czasu opuszczenia pracowni Górskiego.

W piątek 13 grudnia o godz. 13:00 z odczytem „Prace redakcyjne nad polską edycją książki Jeana Fabre'a Stanislas-Auguste Poniatowski et l'Europe des lumières” wystąpi Piotr Skowroński (Muzeum Łazienki Królewskie/ Instytut Historii PAN). Seminarium odbędzie się w sali 200 na parterze.

W 2020 r. nakładem wydawnictwa Muzeum Łazienki Królewskie ukaże się polskie tłumaczenie biografii Stanisława Augusta pióra Jeana Fabre'a pt. Stanislas-Auguste Poniatowski et l'Europe des Lumières (Paris 1952). Książka ta została napisana na podstawie wypisów (głównie z archiwów polskich) gromadzonych przez Fabre'a przed II wojną światową. Autorowi udało się ocalić je podczas ewakuacji we wrześniu 1939 r. Przygotowania do wydania polskiego skłoniło nas do przeprowadzenia gruntownej redakcji przypisów i dostosowania ich do polskich standardów oraz potrzeb czytelników. Podczas referatu zaprezentowane zostaną przyjęte rozwiązania edytorskie oraz znaczenie pracy Fabre'a dla współczesnych badaczy epoki oświecenia.

Seminaria odbywają się w gmachu głównym Biblioteki Narodowej przy alei Niepodległości 213.

UDOSTĘPNIJ: