Prace redakcyjne nad polską edycją książki Jeana Fabre'a Stanislas-Auguste Poniatowski et l'Europe des lumières. Referat Piotra Skowrońskiego - Zapraszamy - Biblioteka Narodowa

EN

Prace redakcyjne nad polską edycją książki Jeana Fabre'a Stanislas-Auguste Poniatowski et l'Europe des lumières. Referat Piotra Skowrońskiego

Stanisław August w stroju koronacyjnym
Stanisław August w stroju koronacyjnym

Serdecznie zapraszamy na najbliższe seminarium historyczne Biblioteki Narodowej. W piątek 13 grudnia o godz. 13:00 z odczytem pt. „Prace redakcyjne nad polską edycją książki Jeana Fabre'a Stanislas-Auguste Poniatowski et l'Europe des lumières” wystąpi Piotr Skowroński (Muzeum Łazienki Królewskie, Instytut Historii PAN).

W 2020 r. nakładem wydawnictwa Muzeum Łazienki Królewskie ukaże się polskie tłumaczenie biografii Stanisława Augusta pióra Jeana Fabre'a pt. Stanislas-Auguste Poniatowski et l'Europe des Lumières (Paris 1952). Książka ta została napisana na podstawie wypisów (głównie z archiwów polskich) gromadzonych przez Fabre'a przed II wojną światową. Autorowi udało się ocalić je podczas ewakuacji we wrześniu 1939 r. Przygotowania do wydania polskiego skłoniło nas do przeprowadzenia gruntownej redakcji przypisów i dostosowania ich do polskich standardów oraz potrzeb czytelników. Podczas referatu zaprezentowane zostaną przyjęte rozwiązania edytorskie oraz znaczenie pracy Fabre'a dla współczesnych badaczy epoki oświecenia.

W piątek 10 stycznia 2020 r. o godz. 13:00 referat pt. „Między historycznymi mitami a opisem źródła. Sakramentarz Tyniecki i problemy związane z jego średniowieczną proweniencją” wygłosi dr dr Paweł Figurski z Instytutu Historii PAN.

Celem wystąpienia jest dokonanie rewizji dotychczasowej historiografii na temat Sakramentarza Tynieckiego (Warszawa, BN, BOZ 8). Zakwestionowany zostanie pogląd, że ten średniowieczny rękopis został wyprodukowany na zamówienie władcy i był przeznaczony dla klasztoru w Tyńcu. Argumentacja przeprowadzona zostanie na podstawie analizy źródła, a nie hipotetycznej rekonstrukcji kontekstu historycznego, który skłonił dotychczasowych badaczy do przyjęcia wielu wątpliwych tez.

Seminaria odbywają się w gmachu głównym Biblioteki Narodowej przy alei Niepodległości 213, w sali 200 na parterze.

UDOSTĘPNIJ: