Archiwum Agnieszki Osieckiej przekazane Bibliotece Narodowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Archiwum Agnieszki Osieckiej przekazane Bibliotece Narodowej

Data publikacji:

W spotkaniu wzięli udział także Maryla Rodowicz, Magda Umer i Daniel Passent. Uroczystości towarzyszyła konferencja prasowa i specjalny, jednorazowy pokaz najciekawszych obiektów z Archiwum, które gromadzi zarówno materiały biograficzne związane z Agnieszką Osiecką oraz jej aktywnością artystyczną, jak i dokumentuje warsztat twórczy pisarki. Do zbiorów Biblioteki Narodowej życzeniem Agaty Passent włączone zostały również książki z księgozbioru poetki i kasety z jej fonoteki. Szczególnie cenne są materiały o charakterze autobiograficznym, m. in. zeszyty i notesy z zapiskami Agnieszki Osieckiej, a także jej pamiętniki, teksty wspomnieniowe oraz listy. Po raz pierwszy udostępniona zostanie korespondencja z córką oraz listy od matki, Marii Osieckiej. Ozdobą Archiwum jest wyjątkowo duża kolekcja fotografii. Wielbiciele twórczości Agnieszki Osieckiej znajdą tu również zaskakująco bogaty i kompletny zbiór rękopisów i maszynopisów z kolejnymi wersjami utworów poetyckich, prozatorskich, teatralnych, publicystycznych i przekładów, a także zbiorów piosenek śpiewanych później przez gwiazdy polskiej estrady.