Portal Francja-Polska. Wspólny projekt BN i BNF już działa - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Portal Francja-Polska. Wspólny projekt BN i BNF już działa

Biblioteka Narodowa Francji (BNF) i Biblioteka Narodowa we współpracy z innymi instytucjami przygotowały dwujęzyczny portal France-Pologne/Francja-Polska, który udostępnia online wybrane zbiory ukazujące historyczne związki kulturowe obu krajów. Niezwykle bogatą zawartość podzielono na cztery podstawowe działy: Królowie i władcy, Wielkie wydarzenia, Nauka i sztuka oraz Literatura. Działy składają się z tematycznych kolekcji, uzupełnionych tekstami wprowadzającymi.

Portal France-Pologne/Francja-Polska został po raz pierwszy zaprezentowany uczestnikom obrad sierpniowej konferencji IFLA Wrocław 2017, a publicznie dostępny jest od września.

Przejdź do portalu France-Pologne/Francja-Polska

Serwis prezentuje wybór dokumentów ilustrujących ciągłość i różnorodność związków polsko-francuskich na przestrzeni wieków – napisał w eseju wprowadzającym dr hab. Janusz Pezda. – Mimo oddalenia geograficznego liczne wspólne interesy polityczne i powiązania kulturalne sprzyjały wzajemnej fascynacji i przyjaźni.

O tych powiązaniach świadczą ukazane w portalu dokumenty związane z osobami i wydarzeniami, m.in. listy, mapy, ryciny i fotografie. Bardzo obszerny jest dział Literatura, który prezentuje postaci pisarzy i poetów, a także polskie przekłady utworów francuskich i francuskie tłumaczenia dzieł polskich, jak również polskie publikacje wydawane we Francji przez środowiska emigracyjne.

W powstawaniu projektu brała udział polska Biblioteka Narodowa oraz pięć instytucji francuskich:

  • BnF – Francuska Biblioteka Narodowa
  • BDIC – Biblioteka Współczesnej Dokumentacji Międzynarodowej
  • BMN – Konsorcjum Bibliotek Miasta Nancy
  • INA – Narodowy Instytut Audiowizualny
  • MNHI – Muzeum Narodowe Imigracji

W przygotowaniu esejów i kolekcji uczestniczyli także specjaliści z innych polskich i francuskich muzeów, bibliotek i uczelni.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności