Europeana w edukacji – europejski konkurs dla szkół - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Europeana w edukacji – europejski konkurs dla szkół

European Schoolnet (EUS) oraz Europeana mają przyjemność zaprosić szkoły z całej Europy do udziału w konkursie w ramach eLearning Awards.

Jedną z części konkursu jest opracowanie materiałów dydaktycznych i pomocy edukacyjnych z wykorzystaniem zasobów dostępnych za pośrednictwem portalu Europeana.

Europeana.eu jest miejscem, w którym każdy ma możliwość dotarcia do materiałów cyfrowych z różnego rodzaju europejskich instytucji kultury – muzeów i galerii, archiwów, bibliotek, kolekcji audiowizualnych. Dzięki Europeanie użytkownicy mają dostęp do cyfrowych wersji książek, czasopism, map, nagrań, fotografii, dokumentów archiwalnych, obrazów i filmów – bogatych i niepowtarzalnych zasobów dziedzictwa kulturowego dotyczących postaci oraz wydarzeń ważnych dla światowej nauki, kultury i polityki.

Do konkursu szkoły mogą zgłaszać prace, w których kreatywnie i innowacyjnie wykorzystywane będą zasoby dostępne w portalu Europeana. Mogą to być zarówno scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne w postaci wystawy wirtualnej lub prezentacji multimedialnej czy materiały do zastosowania na lekcji informatyki przy tworzeniu blogów, stron tematycznych, stron w serwisach społecznościowych (Facebook) itp.
Prace konkursowe mogą być wykonane przez nauczycieli indywidualnie lub zespołowo w języku polskim, ale zgłoszeniu powinien towarzyszyć krótki opis (maksymalnie 5 linijek) w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.
Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu dostępne są na stronie www projektu.

Zwycięskie prace zostaną zamieszczone w portalu Europeana w sekcji Laboratorium Myśli a także udostępnione w całej Europie za pośrednictwem Learning Resource Exchange. W przyszłości prace te mogą być również rozbudowywane wraz z rozwojem portalu Europeana lub we współpracy z European Schoolnet.

Rejestracji udziału w konkursie należy dokonać na stronie:
http://elearningawards.eun.org. Termin zgłoszeń upływa 28 września 2010 roku.

Więcej informacji można uzyskać:

Marie Le Boniec
e-mail: marie.leboniec@eun.org
tel. +32 (0) 2.7907587

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności