Dyrektor Monika Mitera ponownie powołana w skład Komitetu ds. Prawnoautorskich i Prawnych IFLA - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Dyrektor Monika Mitera ponownie powołana w skład Komitetu ds. Prawnoautorskich i Prawnych IFLA

Zarząd Międzynarodowej Federacji Organizacji i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA) powołał dr Monikę Miterę, zastępcę dyrektora BN ds. naukowych na drugą już kadencję w skład Komitetu Doradczego ds. Prawnoautorskich i Prawnych IFLA na okres 2017–2019.

Jednocześnie Sekretarz Generalny IFLA Gerald Leitner zaprosił dyrektor Monikę Miterę do wzięcia udziału w sierpniowym światowym kongresie IFLA Wrocław 2017 i w organizowanych podczas niego posiedzeniach Komitetu Doradczego oraz połączonym posiedzeniu wszystkich Komitetów Doradczych IFLA.

Komitet Doradczy ds. Prawnoautorskich i Prawnych (Advisory Committee on Copyright and other Legal Matters, CLM) IFLA został utworzony by doradzać IFLA oraz reprezentować światową społeczność bibliotekarską w sprawach związanych z prawem autorskim i własnością intelektualną. CLM aktywnie angażuje się także w sprawy dotyczące własności materiałów bibliotecznych, ekonomicznych i handlowych ograniczeń w pozyskiwaniu i użytkowaniu zasobów bibliotecznych oraz świadczeniu usług bibliotecznych, regulacji dotyczących subskrybcji i licencji a także innych spraw prawnych o międzynarodowym znaczeniu związanych z bibliotekami i bibliotekarstwem.

Więcej informacji o Komitecie

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: IFLA

Aktualności