Inauguracja projektu Biblioteki Narodowej „e-usługa OMNIS” - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Inauguracja projektu Biblioteki Narodowej „e-usługa OMNIS”

– OMNIS jest przedsięwzięciem wpisującym się w realizowaną przez Bibliotekę Narodową politykę rozwoju świadczonych usług w oparciu o innowacyjne rozwiązania, które odpowiadają współczesnym standardom – tłumaczył na wstępie konferencji otwierającej projekt „e-usługa OMNIS”  dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

W sympozjum, które odbyło się 7 lutego w gmachu głównym BN, udział wzięło 120 przedstawicieli bibliotek z całej Polski. Podczas konferencji szczegółowo przedstawione zostały cele i założenia projektu OMNIS. O jego idei opowiadał między innymi Tomasz Makowski. – Czy biblioteki mają przyszłość? – pytał zgromadzonych. – Czy biblioteka jako miejsce, jako azyl społeczny czy jako darmowy dostęp do treści kultury, nauki to rzecz potrzebna i konieczna? – Zdaniem dyrektora BN biblioteki przetrwają, ale pod warunkiem, że będą rozwijać się z duchem czasu i staną się nowoczesne.

Spadek zainteresowania użytkowników bibliotekami był jedną z głównych przesłanek powstania projektu OMNIS. – Doskonale znamy statystyki i nasze zamierzenia nie wynikają z intuicyjnych przeświadczeń – zapewniał dyrektor BN.  Według Tomasza Makowskiego polskie biblioteki mają wiele do zaoferowania, nie posiadają jednak narzędzi, za pomocą których mogłyby dotrzeć ze swoją ofertą do użytkowników. – Trzydzieści dwa tysiące bibliotek i wiele tysięcy innych instytucji dziedzictwa i nauki ma zasoby, które w niewystarczającym stopniu są dziś wykorzystywane – stwierdził. Projekt Biblioteki Narodowej „e-usługa OMNIS” ma to zmienić.  

Zdaniem dyrektora Makowskiego BN to nie tylko centralna biblioteka państwa, miejsce wieczystego przechowywania zasobów czy wieczyste archiwum piśmiennictwa polskiego, ale przede wszystkim instytucja, która powinna pełnić centralne funkcje w systemie bibliotek w Polsce. Tego samego zdania co do roli BN jest prof. Zdzisław Pietrzyk, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. – Biblioteka Narodowa jest i powinna być liderem wszystkich bibliotek – powiedział po konferencji. Sam projekt określił jako urzeczywistnienie długoletnich planów. Profesor uznał za bardzo istotne to, że projekt przygotowany został z myślą o użytkowniku. – Obserwując studentów, widzę, że oni inaczej podchodzą do czytania.  Dla mnie książka to papier, a dla nich to  e-papier, zbiory cyfrowe – opowiadał.  Podkreślił, że najważniejsze jest czytelnictwo. – Nie forma, a treść – akcentował.

Fakt, że OMNIS jest projektem wyczekiwanym przez bibliotekarzy od wielu lat potwierdził także Jędrzej Leśniewski, zastępca dyrektora Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej.  – OMNIS niesie za sobą szansę realizacji misji i pomysłu na biblioteki, która przyświeca bibliotekom od ponad stu lat – zauważył. – Biblioteki chcą być miejscem uczęszczanym, a nie tylko przechowalnią książek – dodał. Według dyrektora Leśniewskiego idea kompletności projektu jest cechą, która świadczy na rzecz jego sukcesu.

To ogromny, przełomowy projekt – stwierdził Andrzej Dąbrowski, przewodniczący Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych. Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach zwrócił uwagę na fakt, że polskie biblioteki, zgodnie z ustawą, działają już w sieci, jednak do tej pory nie udało się zbudować struktury, która konsoliduje zasoby wszystkich bibliotek. – Tak, aby odbiorca ofert bibliotecznych miał do nich łatwy dostęp i mógł korzystać z nich z jednego miejsca – tłumaczył. – Projekt OMNIS daje taką szansę i to jest rzecz przełomowa – podkreślił dyrektor Dąbrowski.

Projekt OMNIS to wyjście naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Dzięki dotacji z programu operacyjnego Polska Cyfrowa, we współpracy z najważniejszymi polskimi bibliotekami i sektorem wydawniczym, zostanie stworzony jednolity cyfrowy obieg danych dla całości polskiego piśmiennictwa.

Zapraszamy wszystkie instytucje, biblioteki, muzea, archiwa, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia społeczne, podmioty kościelne do współpracy. To szansa, na którą długo czekaliśmy – zachęcał do udziału w projekcie dyrektor BN Tomasz Makowski.

 

***

Projekt „e-usługa OMNIS” polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego, oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce. Głównym narzędziem będzie multiwyszukiwarka OMNIS, pozwalająca przeszukać zasoby wszystkich bibliotek w Polsce z jednego miejsca. OMNIS to także serwis e-ISBN z usługą przydzielania numerów ISBN/ISSN dla wydawnictw wraz z bezpłatnym repozytorium wydawniczym, POLONA dla bibliotek – serwis umożliwiający bibliotekom bezinwestycyjne założenie biblioteki cyfrowej i prowadzenie katalogu oraz POLONA dla naukowców, służąca wsparciem procesu badawczego z szansą na  rozpowszechnianie wyników badań w dowolnym momencie. Więcej o projekcie OMNIS >>> www.bn.org.pl/omnis

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności