Najstarsza polska kronika – Gall Anonim. Pokaz w Pałacu Rzeczypospolitej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Najstarsza polska kronika – Gall Anonim. Pokaz w Pałacu Rzeczypospolitej


Kronika polska
tajemniczego autora, zwanego Gallem Anonimem, to najstarsza opowieść o historii naszego kraju. Opisuje Polskę od czasów legendarnych władców Popiela i Piasta, poprzez królów i książąt historycznych aż po Bolesława Krzywoustego, na którego dworze, na początku XII w., powstała. Najstarszy zachowany rękopis Kroniki przez jeden dzień, w sobotę 17 grudnia oglądać będzie można w Pałacu Rzeczypospolitej (Krasińskich) na ostatnim już pokazie z cyklu Pierwsze/Najstarsze, zorganizowanym przez Bibliotekę Narodową. Wystawie towarzyszą dwa wykłady, prof. Tomasza Jasińskiego i dr. hab. Pawła Żmudzkiego.

Kronika polska jest rycerską opowieścią o dynastii Piastów, a szczególnie o jednym z nich – współczesnym autorowi Bolesławie Krzywoustym, któremu poświęcono aż dwie z trzech części dzieła. Do opisania jego czynów, m.in. sporu z bratem Zbigniewem, wojny z Cesarstwem oraz zdobycia Kołobrzegu, Anonim używa zróżnicowanych i bardzo wyrafinowanych form literackich (zrytmizowaną prozę, pieśni, mowy). Zawarte w Kronice teksty Pieśni wojów oraz Pieśni o cudownych narodzinach Bolesława trafiły do kultury popularnej, interpretowane m.in. przez Ewę Demarczyk i Czesława Niemena.

Tożsamość autora Kroniki jest przedmiotem sporu badaczy już od wielu wieków. Choć tradycyjnie uznawany był za Galla (czyli Francuza), któremu przypisano nawet (w wyniku błędnej interpretacji Długosza) imię Marcin, cały czas pozostaje on Anonimem. Kwestia jego pochodzenia budzi nadal żywe zainteresowanie naukowców. Najnowsze badania, m.in. prof. Tomasza Jasińskiego, wskazują na związki naszego pierwszego dziejopisarza z Wenecją. Wiadomo na pewno, że w Polsce był on „wygnańcem i pielgrzymem” – bo właśnie tak sam siebie określił.

Wykłady towarzyszące pokazowi

  • godz. 15.00 Historia interpretowania „Kroniki polskiej” Galla Anonima: od Wincentego Kadłubka po czasy współczesne. Dr hab. Paweł Żmudzki
  • godz. 16.30 Nie taki zwykły kronikarz, czyli Gall Anonim jako poeta i mistrz prozy. Prof. dr hab. Tomasz Jasiński

Kronika polska Galla Anonima – pokaz z cyklu Pierwsze/Najstarsze

OPROWADZANIE Z PRZEWODNIKIEM

Zapraszamy do rejestracji na bezpłatne oprowadzanie po Pałacu Rzeczypospolitej z warszawskim przewodnikiem Jackiem Karwatem. Pałac można zwiedzać również we własnym zakresie, w godzinach trwania pokazu (11.00–19.00).

Rejestracja na poszczególne tury oprowadzania:

Pałac Rzeczypospolitej, Warszawa, pl. Krasińskich 3/5

sobota, 17 grudnia w godz. 11-19
wstęp wolny

PIERWSZE/NAJSTARSZE to cykl prezentacji z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Co miesiąc Biblioteka Narodowa prezentuje w Pałacu Rzeczypospolitej pierwsze teksty i najstarsze zabytki kultury i historii, dokumentujące początki państwa polskiego.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Dzieje bibliotek publicznych w dobie II wojny światowej w świetle akt niemieckiej administracji z zasobu Archiwum Państwowego w Radomiu

czytaj więcej o Dzieje bibliotek publicznych w dobie II wojny światowej w świetle akt niemieckiej administracji z zasobu Archiwum Państwowego w Radomiu