Deskryptory Biblioteki Narodowej 2017 - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Deskryptory Biblioteki Narodowej 2017

W dniach 23 i 24 listopada w Bibliotece Narodowej odbyły się po raz piąty w tym roku dni otwarte poświęcone nowemu modelowi katalogowania zbiorów — Deskryptorom BN. Zamknięty tym samym został cykl szkoleniowy zainaugurowany w październiku 2016 r. Ogółem w sześciu spotkaniach uczestniczyło półtora tysiąca bibliotekarzy z całej Polski, reprezentujących wszystkie typy bibliotek i wszystkie regiony.

Dni otwarte spełniły nie tylko swój założony zasadniczy cel  czyli przekazanie środowisku bibliotekarskiemu wyczerpującej informacji o wdrożonej przez Bibliotekę Narodową od początku 2017 r. reformie, ale także ku naszemu zadowoleniu dały okazję do żywej dyskusji i wymiany doświadczeń. Prezentacji poszczególnych segmentów towarzyszyły liczne pytania i uwagi, które niejednokrotnie dotyczyły fundamentalnych kwestii nowych zasad, np. przyjęcia najbardziej rozpowszechnionej nazwy wśród użytkowników języka polskiego za  podstawową formę deskryptora.

Mamy nadzieję, że zarówno zaprezentowane przez przedstawicieli Instytutu Bibliograficznego BN materiały, jak i wspólne refleksje wynikające z dyskusji, przyczyniły się do ugruntowania wiedzy o Deskryptorach BN i rozwiały wiele wątpliwości rodzących się w sposób naturalny w początkowym okresie przechodzenia na nowe zasady opracowania zbiorów.

Wszystkim gościom dni otwartych bardzo dziękujemy za poświęcony czas, zapytania i często słuszne uwagi. W nowym roku zapraszamy na serię szkoleń w zmienionej formule, bardziej sprofilowanych tematycznie — szczegółowy kalendarz i tematykę spotkań opublikujemy wkrótce.

Zamknięciem pierwszych dwunastu miesięcy wdrożenia nowych zasad katalogowania, któremu towarzyszyły omówione wyżej szkolenia, stało się trzecie w 2017 r. posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Deskryptorów Biblioteki Narodowej odbyte 15 grudnia br. Pracownicy Instytutu Bibliograficznego BN przedstawili informację o wstępnych doświadczeniach płynących z zastosowania w praktyce zmian, dziękując za stałą pomoc i poczynione uwagi kolegom z pozostałych zakładów BN oraz bibliotekarzom z całej Polski. Zaprezentowano także i poddano pod dyskusję informację o zastosowaniu kategorii tematycznej (narzędzia pomocniczego do zarządzania słownictwem DBN), opracowywaniu procedury przekształcenia haseł przedmiotowych rozwiniętych JHP BN z zakresu literatury, prawa i polityki. Na zakończenie przedstawiono komunikat o aktualnym stanie współpracy międzynarodowej Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej z Bibliothèque nationale de France.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności