Biblioteka Narodowa kupiła nowy system do katalogowania i udostępniania zbiorów - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Narodowa kupiła nowy system do katalogowania i udostępniania zbiorów

Biblioteka Narodowa kupiła nowy system do katalogowania i udostępniania zbiorów

We wtorek 24 kwietnia Biblioteka Narodowa podpisała z firmą Ex Libris umowę na zakup i implementację zintegrowanego systemu zarządzania zasobami – Alma i wyszukiwarkę – Primo, realizując jeden z elementów projektu „e-usługa OMNIS” finansowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” 2 osi priorytetowej Programu Polska Cyfrowa 2014–2020.

Biblioteka Narodowa, w drodze przetargu nieograniczonego, zakupiła usługę jednolitego systemu bibliotecznego w chmurze dla instytucji chcących przenieść swoje dane do wspólnego środowiska katalogowego. System zostanie w pierwszej kolejności wdrożony w Bibliotece Narodowej (do grudnia 2018 r.) i następnie (do sierpnia 2019 r.) w jednej bibliotece akademickiej, wojewódzkiej i powiatowej. Biblioteki te zostaną wybrane spośród tych, które zadeklarowały chęć pracy w ramach projektu OMNIS.

Podpisanie umowy na zakup i implementację zintegrowanego systemu do katalogowania i udostępniania zbiorów
Podpisanie umowy na zakup i implementację zintegrowanego systemu do katalogowania i udostępniania zbiorów

Implementacja systemu jest początkiem dostarczania narzędzi do budowy ogólnopolskiej sieci bibliotecznej. System jest przygotowany do pracy z serwerów chmurowych, bez opcji instalacji lokalnej, dzięki czemu biblioteki mogą zrezygnować z kosztów drogiego zaplecza serwerowego. Całość obsługi odbywać się będzie przez przeglądarkę internetową, co pozwoli bibliotekom uniezależnić się od systemu operacyjnego na stacjach roboczych.
 
Ex Libris jest czołowym światowym dostawcą rozwiązań chmurowych dla bibliotek, a system Alma i wyszukiwarka Primo to dziś najnowocześniejsze rozwiązania realizujące potrzeby wszystkich typów bibliotek, od największych narodowych, po najmniejsze specjalistyczne. Ex Libris obsługuje tysiące klientów w ponad 90 krajach. W Polsce firma rozpoczęła wdrażać swoje rozwiązania w różnych typach bibliotek na początku lat 90. XX w.

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: OMNIS

Aktualności