WBP Lublin w Projekcie „e-usługa OMNIS” - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

WBP Lublin w Projekcie „e-usługa OMNIS”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie została zakwalifikowana jako pierwsza wojewódzka biblioteka publiczna do wdrożenia systemu Alma i wyszukiwarki Primo, a zatem do pracy we wspólnym środowisku katalogowym z Biblioteką Narodową w ramach realizacji umowy nr 00082/BN/2018 dotyczącej ,,Zakupu i Implementacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami dla Bibliotek”, zawartej pomiędzy Biblioteką Narodową a firmą Ex Libris.
Zakup systemu Alma i wyszukiwarki Primo został zrealizowany jako najistotniejsza część Projektu „e-usługa OMNIS”, współfinansowanego w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.
UDOSTĘPNIJ:
TAGI: OMNIS

Aktualności