Zmarł o. Hieronim Fokciński, członek Rady Naukowej Biblioteki Narodowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Zmarł o. Hieronim Fokciński, członek Rady Naukowej Biblioteki Narodowej

Z ogromnym smutkiem informujemy, że 30 lipca 2018 r. zmarł o. dr Hieronim Fokciński SJ – wieloletni rektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, emerytowany relator generalny Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych, członek Rady Naukowej Biblioteki Narodowej i jej przyjaciel.

Hieronim Fokciński urodził się 30 września 1937 roku w Mirowicach koło Bydgoszczy. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1954 roku, święcenia kapłańskie przyjął w 1964 roku. Ukończył studia z zakresu historii i filologii klasycznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz historii Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

W maju 1971 roku, po śmierci o. Eugeniusza Reczka SJ objął stanowisko rektora Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie (Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici) – polskiego ośrodka naukowo-badawczego rejestrującego i opracowującego przede wszystkim materiały źródłowe  Stolicy Apostolskiej związane z dziejami Kościoła i sprawami polskimi. Celem ośrodka są systematyczne poszukiwania, rejestracja, gromadzenie w formie reprodukcji (mikrofilm, fotokopie, fotografie) i udostępnianie materiałów dotyczących historii Kościoła w Polsce w jego historycznym zasięgu, a przechowywanych w zbiorach Stolicy Apostolskiej i innych zbiorach kościelnych, państwowych i prywatnych, zwłaszcza na terenie Włoch. Od początku gromadzone są też spuścizny po instytucjach i wydawnictwach polonijnych oraz polsko-włoskich, kolekcje oraz spuścizny osób prywatnych.

W 1991 roku został mianowany konsultorem, a w latach 1992–2010 był relatorem generalnym Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych. Od 1994 roku był wykładowcą w Studium tej Kongregacji, oraz wykładowcą Uniwersytetu Papieskiego Gregoriana. Był autorem ponad 300 publikacji. Był członkiem Associazione Archivistica Ecclesiastica, Commissione Internazionale per la Bibliografia dell’Archivio Segreto Vaticano, Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie, Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. W roku 2013 otrzymał doktorat honoris causa, na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie.

Odznaczony był Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i medalem honorowym Polonia Semper Fidelis, Croce Pro Ecclesia et Pontifice.

O. Hieronim Fokciński był jednym z najważniejszych współpracowników Biblioteki Narodowej zagranicą. Trwałym owocem tej współpracy jest m.in. inicjatywa, podjęta w 1988 roku wraz z Fundacją Rzymską im. Margrabiny J. Z. Umiastowskiej, dotycząca zarejestrowania poloników drukowanych w XVI–XVIII wieku, znajdujących się w bibliotekach rzymskich. Od 2010 roku Biblioteka Narodowa wraz Papieskim Instytutem i Fundacją Umiastowskiej wydaje serię „Polonika XVI–XVIII Wieku w Bibliotekach Rzymskich”, w której ukazało się już 5 tomów, m.in. Katalog starodruków biblioteki Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie. Ponadto Papieski Instytut prowadził z Biblioteką Narodową ożywioną wymianę publikacji własnych, oraz dubletów – pomagając wielokrotnie w uzupełnianiu zasobów BN o trudno dostępne pozycje polskiego piśmiennictwa emigracyjnego – uzupełniając w ten sposób bibliografię narodową.

Od stycznia 2017 roku Rękopisy z Archiwum Watykańskiego, wybrane i zmikrofilmowane przez Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie są poddawane digitalizacji w Bibliotece Narodowej wyniku trójstronnego porozumienia między BN, Archiwum Watykańskim a Papieskim Instytutem. O. Hieronim przez ponad trzydzieści lat otaczał życzliwą opieką kolejne pokolenia pracowników BN delegowanych do wykonania różnorodnych prac w rzymskich instytucjach, przede wszystkim pracowników Zakładu Starych Druków – stypendystów Fundacji.

Zawsze służył pomocą i chętnie dzielił się swoją nieprzeciętną wiedzą i ogromnym doświadczeniem. Był postacią wielce zasłużoną dla Polski oraz dla Polonii włoskiej.

W 2017 roku został powołany w skład Rady Naukowej Biblioteki Narodowej.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Brückner. Średniowiecze odzyskane – wystawa w Bibliotece Narodowej

czytaj więcej o Brückner. Średniowiecze odzyskane – wystawa w Bibliotece Narodowej

Nowe czytelnie Biblioteki Narodowej nagrodzone w konkursie Modernizacja Roku 2022

czytaj więcej o Nowe czytelnie Biblioteki Narodowej nagrodzone w konkursie Modernizacja Roku 2022