Biblioteka Narodowa i Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu podpisały porozumienie o współpracy - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Narodowa i Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu podpisały porozumienie o współpracy

W środę, 8 sierpnia 2018 r. w Pałacu Rzeczypospolitej Biblioteka Narodowa zawarła porozumienie o współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu. Dzięki podpisanej umowie obie biblioteki będą pracowały we wspólnym środowisku katalogowym.

Umowę podpisali dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie, prof. Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr Krzysztof Nierzwicki, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Podpisane porozumienie to kolejny krok w rozwoju ogólnokrajowej sieci bibliotecznej – wspólną płaszczyznę działania stworzyły wcześniej Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Politechniki Wrocławskiej.

W realizacji wspólnych zadań z wiodącą książnicą kraju, upatrujemy szansy na zwiększenie roli bibliotekarskich środowisk akademickich w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. W szczególny sposób pokładamy nadzieję w ważnej inicjatywie Biblioteki Narodowej, a mianowicie, stworzenia wspólnej platformy wymiany danych bibliograficznych – innymi słowy mówiąc – inicjatywie współkatalogowania, opartej o nowoczesne mechanizmy i nowe zasady opracowania – zaznaczył dr Krzysztof Nierzwicki, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. – Wierzymy, że realizowane w chwili obecnej zadanie wdrożenia do tego celu narzędzi, pod nazwą „e-usługa OMNIS”, oraz zapowiadana w perspektywie kilku lat jego powszechna implementacja w sieci bibliotek Rzeczypospolitej, stanie się podstawą tej idei, dając szansę stworzenia w kraju jednego centralnego katalogu zasobów polskich bibliotek – tak przecież wielokrotnie postulowanego w naszym środowisku – dodał dr Krzysztof Nierzwicki.

Szeroka współpraca w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, możliwa dzięki realizacji planu stworzenia jednolitych zasad opracowywania zbiorów, przyniesie korzyści zarówno dla pracowników bibliotek, mogących efektywniej zarządzać zbiorami, jak i czytelników, którzy zyskają szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji.

Biblioteka Narodowa, dostrzegając korzyści płynące z integracji działalności bibliotek w Polsce oraz dążąc do jak najwszechstronniejszego wykorzystania wspólnego potencjału, od wielu lat podejmuje liczne działania rozwijające ogólnokrajową sieć biblioteczną. Narzędziem, które przyczyni się do usprawnienia jej funkcjonowania jest przygotowywana przez Bibliotekę Narodową „e-usługa OMNIS”, polegająca na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego otwierającego dostęp do zasobów bibliotecznych. Usługa zostanie uruchomiona pod koniec września 2019 roku, a jej najważniejszym elementem będzie Zintegrowany System Zarządzania Zbiorami.

– Ogólnokrajowa sieć biblioteczna była postulowana przez środowisko bibliotekarskie, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał rozproszonych bibliotek. OMNIS jest skutecznym narzędziem wykorzystania bibliotek posiadających największe zasoby jak Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska oraz bibliotek o mniejszych zasobach i krótszej historii jak Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Celem budowy ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez usługę OMNIS jest dostarczenie użytkownikom pełnej informacji i faktycznego dostępu do treści oraz zasobów zgromadzonych w polskich bibliotekach – powiedział dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności