Dołącz do Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Dołącz do Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS

Zwiększenie widoczności zasobów bibliotecznych w Internecie i wzrost zainteresowania publikacjami przez użytkowników to jedne z celów, jakie przyświecają tworzeniu Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS – e-usługi, która pozwoli na wygodną i skuteczną eksplorację bibliotecznych zasobów.

Biblioteka Narodowa zaprasza biblioteki i inne instytucje do współpracy w ramach projektu „e-usługa OMNIS” poprzez dołączenie do Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS, będącej jednym punktem dostępu do zbiorów zgromadzonych w polskich bibliotekach. Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS umożliwi przeszukiwanie pełnotekstowe treści książek, czasopism i artykułów w postaci cyfrowej. Będzie to punkt dostępu wykorzystujący zaawansowane narzędzia wyszukiwania metadanych, przeszukiwania treści oraz system inteligentnych filtrów. Dla bibliotek oznacza to zwiększenie widoczności zasobów bibliotecznych w Internecie oraz wzrost zainteresowania użytkowników publikacjami. Z drugiej strony, dla użytkownika oznacza większą dostępność do zbiorów bibliotecznych. Usługa będzie świadczona nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.

Dzięki Zintegrowanej wyszukiwarce OMNIS i dołączeniu do e-usługi:

  • dotrzesz do użytkowników z informacją o zbiorach,
  • zwiększysz liczbę wypożyczeń,
  • pomożesz użytkownikom szybciej trafić do biblioteki.

W celu dołączenia do Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS prosimy o wypełnienie formularza online, będącego deklaracją udostępnienia danych, dostępnego na stronie projektu e-usługa OMNIS oraz odesłanie wypełnionej i podpisanej deklaracji na adres:

Zakład Technologii Informatycznych
Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

List intencyjny zastępcy dyrektora Biblioteki Narodowej, szczegóły e-usługi oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są na stronie projektu

Sposób udostępniania metadanych do Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS:

Potrzebujesz pomocy lub masz sugestie? Napisz do nas: wyszukiwarka.omnis@bn.org.pl

W pierwszej kolejności zalecamy stosowanie metody dedykowanej do łączenia się z danym systemem. Jeśli nie ma takiej możliwości, wybór odpowiedniej metody powinien być dokonany w oparciu o kompletność informacji i efektywność w imporcie metadanych. Zgodnie z tymi kryteriami ustaliliśmy następującą hierarchię preferowanych metod komunikacji ze Zintegrowaną wyszukiwarką OMNIS: Protokół OAI-PMH, Plik statyczny. Ostateczny wybór metody komunikacji zależy jednak od możliwości danej biblioteki.

Jeden dostęp do zbiorów

E-usługa Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS udostępniona zostanie publicznie za pośrednictwem dedykowanego portalu internetowego każdemu, kto szuka informacji o różnorodnych zbiorach i wersji cyfrowych publikacji. Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS będzie działać w modelu jednego punktu dostępu (one stop shop). Oznacza to, że użytkownik przy jej użyciu przeszuka katalogi Biblioteki Narodowej i bibliotek z całej Polski w celu znalezienia poszukiwanej książki, czasopisma, artykułu z czasopisma, mapy, grafiki, fotografii, druku ulotnego, rękopisu lub innego typu dokumentu bibliotecznego oraz inwentarzy wybranych archiwów i muzeów. Dla uzyskania jeszcze bardziej relewantnych wyników, użytkownik będzie mógł skorzystać z przeszukiwania pełnotekstowego treści zbiorów w postaci cyfrowej. Ponadto użytkownik wyszuka interesujące go publikacje, które są dostępne na rynku wydawniczym, w tym m.in. informacje o nowościach wydawniczych i zapowiedziach. Całość pozwoli na wygodną i skuteczną eksplorację bibliotecznych zasobów informacji.

Warto podkreślić bogactwo zbiorów zawartych w Zintegrowanej wyszukiwarce OMNIS. Jej zasięg obejmie ponad 9 mln jednostek księgozbioru Biblioteki Narodowej, zbiory z największej w kraju biblioteki cyfrowej POLONA, która aktualnie udostępnia nieodpłatnie ponad 2,5 mln zbiorów cyfrowych, a także dziesiątki katalogów pozostałych polskich bibliotek cyfrowych, publicznych, naukowych, pedagogicznych, kościelnych i innych. Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS będzie indeksowana przez Google, co wprowadzi nową jakość w zakresie widoczności zasobów bibliotecznych w Internecie.

Dostęp do cyfrowych wersji publikacji

Wartością dodaną e-usługi będzie możliwość natychmiastowego dostępu online do cyfrowych wersji publikacji z domeny publicznej, będących w otwartym dostępie lub pozyskanych w oparciu o licencje niewyłączne. Jest to możliwe dzięki bibliotece cyfrowej POLONA, której zasób liczący już ponad dwa i pół miliona obiektów jest systematycznie powiększany przez trwające prace digitalizacyjne Biblioteki Narodowej i innych instytucji, które zdecydowały się prezentować swoje zbiory w ramach POLONY. System będzie też przekierowywał użytkowników do innych bibliotek cyfrowych, jeśli znajdzie w nich odpowiednie zasoby.

W przypadku publikacji chronionych prawem autorskim, system będzie wskazywał najbliższą bibliotekę posiadającą wersję papierową egzemplarza lub najbliższą bibliotekę z dostępem do systemu Academica, który umożliwia czytanie online publikacji pozostających pod ochroną prawa autorskiego na terminalach znajdujących się w bibliotekach na terenie całej Polski.

Geolokalizacja

W ramach e-usługi Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS użytkownik uzyska dostęp nie tylko do informacji katalogowej, lecz również do informacji o lokalizacji najbliższej biblioteki, w której znajduje się fizyczny egzemplarz interesującej go publikacji. Usługa obejmować będzie zbiory wszystkich kategorii bibliotek: naukowych, publicznych, kościelnych, pedagogicznych, bibliotek muzeów i innych instytucji z terenu całego kraju.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne starania doprowadzą do uwzględnienia w Zintegrowanej wyszukiwarce OMNIS możliwie jak największej liczby placówek bibliotecznych, co znacząco zwiększy dostęp szerokiego grona użytkowników polskich bibliotek do informacji o zgromadzonych przez nie publikacjach. Prace projektowe nad e-usługą są na zaawansowanym poziomie: na podstawie już złożonych deklaracji i nawiązanych partnerstw, Biblioteka Narodowa będzie pobierać dane
z ponad 2 500 bibliotek.

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: OMNIS

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego