Ośrodek Ochrony i Konserwacji IFLA w Bibliotece Narodowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Ośrodek Ochrony i Konserwacji IFLA w Bibliotece Narodowej

Data publikacji:

Z przyjemnością informujemy o decyzji Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA) o powierzeniu Bibliotece Narodowej organizacji Ośrodka Ochrony i Konserwacji IFLA (Preservation and Conservation Centre). Ośrodek zajmie się zagadnieniami przechowywania zasobów cyfrowych, w tym kwestii wyboru obiektów do digitalizacji, jej standardów oraz warunkom długotrwałego przechowywania zasobów cyfrowych.  Będzie wspierał działania bibliotek Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie zabezpieczenia cyfrowego dziedzictwa kulturowego i długotrwałego dostępu do niego. Będzie organizował warsztaty i szkolenia, publikował standardy oraz zajmie się popularyzacją najlepszych praktyk związanych z digitalizacją materiałów bibliotecznych. 

Szefem Ośrodka Ochrony i Konserwacji IFLA został Tomasz Gruszkowski, zastępca kierownika Zakładu Zbiorów Cyfrowych BN.